Královéhradecký kraj – Dvěma novými Mistry tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje se stali kovář Zdeněk Vítek a David Adamský, který vyšívá pavím brkem do kůže. Ocenění si řemeslníci převzali na folklorním festivalu v Červeném Kostelci.

 „Jsem nesmírně rád, že v našem kraji žijí nejen šikovní, ale také pracovití a cílevědomí lidé, kteří se s láskou a péči věnují řemeslům. Musím smeknout před úsilím Davida Adamského, který doslova oživil zaniklou tradici vyšívání pavím brkem do kůže. Stejně tak kovář Zdeněk Vítek, který své zkušeností a dovednosti už padesát let předává dalším generacím. Jsem přesvědčen o tom, že i v dobách vyspělých technologií šikovné řemeslníky stále potřebujeme a jako kraj chceme podporovat, aby tradice zůstaly zachovány,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Nominovat řemeslníka mohl každý. Z návrhů následně komise složená z odborníků v oboru tradiční lidové kultury, zejména muzejních etnografů, doporučila Radě Královéhradeckého kraje ocenit dva nominované.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

„Smyslem udílení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby je především ocenit dovednosti výrobců a jejich snahu předávat dál. Je to způsob, jak podporovat zachování tradičních technologií a postupů. Děkuji všem řemeslníkům, že se tradiční řemeslné výrobě věnují, a navíc ji vyučují a předávají dalším lidem,“ uvedla náměstkyně Martina Berdychová.

Prvním z nich je David Adamský, který se věnuje vyšívání pavím brkem do kůže. Toto umění se v Čechách rozšířilo v druhé polovině 19. století a uplatnilo se na kožených mužských opascích. David Adamský během snahy o oživení zapomenuté tradice orlickohorského kroje zjistil, že se doplňovaly právě opasky vyšívanými pavími pery. Nebyl však už nikdo, kdo by byl schopen práci starých mistrů napodobit v potřebné kvalitě. Po dlouhém bádání v muzeích a studiu dostupných materiálů se do vyšívání pustil sám s vlastnoručně vyrobenými nástroji. V současné době se v řemesle stále zdokonaluje, snaží se maximálně zachovat historickou autentičnost, ale experimentuje také s vlastními stehy. Vyšívání pavím brkem si však David Adamský nenechává jen pro sebe, ale tuto techniku už naučil svého syna Jindřicha a také přednáší a publikuje texty.

Druhý oceněný mistr Zdeněk Vítek již padesát let působí v Jaroměři na střední škole řemeslné. Po celou dobu se věnuje výchově a předávání odborných znalostí a dovedností budoucím řemeslníkům. Zpočátku se zaměřil na výuku podkovářství včetně podkování koní i oprav zemědělské techniky, později vyučoval umělecké kovářství, zámečnictví nebo pasířství.

Pro žáky třetích ročníků vytvořil pravidla pro ročníkové práce. Výsledkem je galerie na chodbách školy a práce jeho žáků pravidelně získávají ocenění v soutěžích a na výstavách. Pro dospělé řemeslníky podkováře vytvořil Zdeněk Vítek tradici takzvaných podkovářských dnů, kde předváděl ukázkové kování na nejrůznějších setkáních u nás i v zahraničí. Zdeněk Vítek se také podílel na vzniku publikace „Podkovářství“ a elektronické učebnice v oboru kovářství a podle jeho rámcového vzdělávacího programu se dnes učí podkováři a umělečtí kováři.

Oba letošní nositele titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje přijal hejtman Martin Červíček na pracovní schůzce, během níž ocenil nejen jejich práci, ale nechal se zasvětit do historie a problematiky nejen kovářství, ale také vyšívání pavím perem do kůže. Následně spolu diskutovali i možnosti dalšího rozvoje řemesel v regionu.

Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje uděluje každým rokem Rada Královéhradeckého kraje za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury. Každoročně jsou oceňováni tvůrci, řemeslníci v oborech tradičních lidových řemesel, ale také ti, kteří se o jejich rozvoj a udržování významně zasluhují. Návrh na ocenění Mistra tradiční rukodělné výroby může podat kdokoliv. Výzvu k předložení návrhu na ocenění vyhlašuje každoročně Regionální pracoviště pro lidovou kulturu, specializované pracoviště historického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.