23. 5. 2024
Coronavirus 5394069 1280

Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy v pondělí vypadne Rumunsko, Tunisko se na něj naopak zařadí

Ministerstvo zdravotnictví z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vyhodnotilo epidemiologickou situaci a aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. Z kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy vypadne s účinností od pondělí 3. srpna 2020 Rumunsko a při návratu bude nutné absolvovat test na covid-19, nebo nastoupit do karantény. Nízké riziko nákazy je nově naopak v Tunisku. Povinnost dokládat negativní test budou mít zaměstnanci ze Španělska.

Čeští občané a cizinci, kteří přicestují z Rumunska, se musí od pondělí hlásit příslušné krajské hygienické stanici a absolvovat test na covid-19, nebo podstoupit karanténu.

Stejné opatření platí také pro všechny země, které nefigurují v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy – většina mimoevropských zemí.

Žádné povinnosti při návratu nebudou mít naopak čeští občané, kteří přicestují z Tuniska. To se od pondělí zařadí mezi země s nízkým rizikem nákazy.

Zaměstnavatelé musí vyžadovat negativní test na covid-19 od zaměstnanců z Bulharska, Portugalska, Lucemburska, Švédska, Rumunska a od pondělí také od zaměstnanců ze Španělska. Výsledek testu musí být z území ČR a nesmí být starší 4 dnů.

Toto pravidlo platí rovněž pro země neuvedené na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19 (většina zemí mimo EU). Týká se také státních příslušníků těchto zemí, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států. Pokud tyto osoby test nepředloží, není možné je pustit do provozoven a pracoviště daného zaměstnavatele. Výjimku tvoří osoby, které Českou republikou pouze projíždí a nezdrží se déle než 12 hodin.

Nutnost mít negativní test na covid-19 ze strany zahraničních pracovníků z některých zemí je reakcí na zvýšené počty případů nákazy, ke kterým u zahraničních pracovníků dochází. Další zhodnocení epidemiologické situace bude provedeno za týden.

Ve všech zemích EU+ mimo Rumunsko nyní panuje nízké riziko nákazy (zelená barva semaforu), státy však evidují stejně jako ČR lokální ohniska. Na české občany se při návratu z těchto zemí nevztahují žádná omezení. V lokálních ohniscích je však zvýšené epidemiologické riziko, proto by tuto skutečnost měli občané při plánování svých cest brát v úvahu.

Pokud by se epidemiologická situace zhoršila, zejména pak ve Španělsku, Švédsku, Bulharsku a Portugalsku, mohly by být tyto státy v krátké době vyřazeny ze seznamu států s nízkým rizikem nákazy. Seznam lokálních ohnisek v rámci EU naleznete níže. Mapu EU dle epidemiologické situace naleznete na webu koronavirus.mzcr.cz. Další informace ohledně cestování z a do zemí mimo EU naleznete na stránkách MZV ČR.

Ministerstvo zdravotnictví také s účinností od pondělí 3. srpna umožňuje cizincům, je-li vstup v zájmu České republiky a potvrdí-li to dopisem příslušný ministr, nejen krátkodobé, ale i delší pobyty, což se týká zejména zahraničních sportovců.

Opatření také nově umožňuje podrobit PCR testu na přítomnost onemocnění COVID-19 nelegálně pobývající cizince, a to ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra. Jedná se o cizince ze třetích zemí, kteří do České republiky přicestovali v rozporu s podmínkami danými ochranným opatřením a byli zajištěni Policií ČR. Test proběhne před umístěním do zařízení pro zajištění cizinců nebo bezprostředně po umístění do zařízení. Cílem je zamezit šíření infekce mezi cizinci zajištěnými v zařízení nebo mezi osobami na cestě do domovské země.

Rizikové regiony v evropských státech

V rámci aktuální epidemiologické situace onemocnění COVID-19 považujeme za rizikové regiony v jednotlivých státech:

Rakousko

 • Horní Rakousy
 • Vídeň

Švýcarsko

 • Ženeva

Švédsko

 • Västerbotten
 • Västra Götaland
 • Gävleborg

Bulharsko

 • Sofie
 • Varna
 • Plovdiv

Chorvatsko

 • Vukovarsko-sremská župa
 • Záhřebská župa
 • Osijecko-baranjská župa
 • Splitsko-dalmatská župa

Španělsko

 • Katalánsko
 • Aragón
 • Navarra
 • Baskicko

Portugalsko

 • Lisabon

Ochranné opatření: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-3-8-2020.pdf

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí snízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Sdeleni-Ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-1.pdf

 

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/ze-seznamu-zemi-s-nizkym-rizikem-nakazy-v-pondeli-vypadne-rumunsko-tunisko-se-na-nej-naopak-zaradi/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5118400 Img Jan Malacova Mpsv V1 Previous post Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) dva roky ve funkci
159621198956nei Jp 8963 Next post Ondřej Čelůstka posilou Sparty