23. 5. 2024
Logo Colour Cmyk

Zastupitelé podpořili zapojení mládeže do společenského dění, studentský parlament už pracuje

Krajští zastupitelé schválili podepsání memoranda o vzájemné spolupráci kraje a Krajského parlamentu dětí a mládeže. Královéhradecký kraj je tak prvním krajem, který takovouto formu spolupráce mezi orgány kraje a studentským parlamentem vytvořil. Činnost parlamentu je zaměřena na informování žáků a studentů o aktuálním společenském dění v regionu, přičemž se studenti mohou do tvorby programu a náplně parlamentu aktivně zapojit.

„Na základě podnětů, které se ke mně v průběhu posledních dvou let zejména při setkáních s žáky, studenty i učiteli škol v našem kraji dostaly, jsem iniciovala vznik Krajského parlamentu dětí a mládeže, protože v činnosti studentské samosprávy vidím velký smysl. Memorandum o spolupráci kraje a parlamentu vzniklo na dobré vůli a vstřícnosti krajských zastupitelů vůči žákům a studentům. Zajímá nás pohled mladé generace na řešení problémů a chceme také umožnit žákům a studentům, aby se naučili hájit své zájmy. Jsem přesvědčena, že tato spolupráce může být jednou z cest ke zlepšení atmosféry, řešení konkrétních problémů i zvýšení úrovně školní výuky v našem kraji,“  říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Spolupráce mezi oběma subjekty bude probíhat prostřednictvím společných jednání členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Krajského parlamentu dětí a mládeže Královéhradeckého kraje. Vždy po 12 měsících obě strany spolupráci vyhodnotí a rozhodnou o jejím dalším prodloužení či ukončení. Královéhradecký kraj je tak prvním krajem, který takovouto formu spolupráce mezi orgány kraje a studentským parlamentem vytvořil.

Studenti se díky fungování parlamentu mohou zapojit do diskuzí nad společensky významnými tématy, navštívit zajímavé instituce, účastnit se besed se zástupci politiků nebo osobností kraje i akcí, které umožní setkávání mladých lidí různých škol ze všech krajů republiky.

Krajský parlament dětí a mládeže byl založen v únoru 2020 a na  druhém celokrajském setkání schválil své stanovy. Za předsedu krajského paramentu delegáti zvolili Jana Štěpánka z hradeckého  gymnázia Boženy Němcové. Dalším krokem je vytvoření čtyř tematických komisí, a to v oblastech vzdělávání, životního prostředí, kultury a sportu. V jednání jsou témata a aktivity, kterými by se parlament chtěl zabývat. Setkávání krajského parlamentu by měla probíhat jednou za měsíc v sále zastupitelstva v budově krajského úřadu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

10pamet Naroda Panely Hradec Oprava10 1 Previous post Výstava Paměti národa Z totality do totality putuje do Hořic
Hyje Horizontal Hq Next post „Bude se trsat! A budem si blízko!“ slibují na léto Mig 21