19. 5. 2024
Cerninsky Palac

Zasedání Výboru právních poradců pro mezinárodní právo veřejné (CAHDI) Rady Evropy se uskutečnilo poprvé v České republice

Pravidelné zasedání CAHDI se konalo poprvé v České republice ve dnech 24. a 25. září 2020 a z důvodu pandemie COVID-19 se uskutečnilo v hybridní formě, tj. mnoho delegátů se účastnilo přes internet. Martin Smolek, náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární, zdůraznil ve svém úvodním projevu ve čtvrtek 24. září 2020 jedinečnost tohoto pan-evropského fora, na kterém si právní poradci členských států Rady Evropy stejně jako pozorovatelé vyměňují názory a „best practice“  z oboru mezinárodního práva.

Náměstek Smolek připomenul, že Rada Evropy vždy zaujímala významné místo v české zahraniční politice, založené na respektu k vládě práva a lidským právům. Náměstek Smolek také promluvil o současné situaci způsobené pandemií COVID-19 a o otázkách, které v této souvislosti vyvstaly s ohledem na mezinárodní právo v oblastech jako je ochrana lidských práv, diplomatické právo nebo právo mezinárodních organizací.

Petr Válek, ředitel mezinárodněprávního odboru Ministerstva zahraničních věcí, byl v roce 2018 zvolen předsedou CAHDI a nyní  vykonává své druhé funkční období v této funkci. Kromě aktuálních otázek mezinárodního práva diskutovali účastníci CAHDI mimo jiné o problémech týkajících se imunit států a mezinárodních organizací, o právu a praxi týkající se výhrad a výkladových prohlášení v souvislosti s mezinárodními smlouvami či o vývoji v oblasti mezinárodních trestních soudů
a mezinárodního humanitárního práva. Členové CAHDI a pozorovatelé uskutečnili výměnu názorů s dvěma hosty. Soudkyně Ekaterina Trendafilova, předsedkyně Zvláštních senátů pro Kosovo, informovala o založení tohoto tribunálu, jeho mandátu a současných obžalobách. Klaus Rackwitz, ředitel Mezinárodní akademie norimberských zásad, přednesl projev při příležitosti 70. výročí přijetí norimberských zásad Komisí OSN pro mezinárodní právo.

Seminář CAHDI na téma „Přínos Evropského soudu pro lidská práva k rozvoji mezinárodního práva veřejného“ dne 23. září 2020 předcházel 59. zasedání CAHDI. Mezi řečníky patřili Linos-Alexander Sicilianos, soudce a bývalý předseda Evropského soudu pro lidská práva, Prof. Pavel Šturma, předseda Komise OSN pro mezinárodní právo a prof. Georg Nolte, člen této komise. Emil Ruffer, stálý představitel České republiky při Radě Evropy, učinil závěrečné shrnutí. Seminář byl uspořádán při příležitosti 70. výročí od sjednání Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách.  

zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_09_29_zasedani_CAHDI.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pros 5201376 1280 Previous post Ve středu začne drive-in hlasování pro krajské a senátní volby
Vlajka Běloruska (1) Next post Královéhradecký kraj vyvěsil vlajku Běloruska na znamení podpory tamních občanů