Ve čtvrtek 10. února uvede Filharmonie Hradec Králové veřejnou premiéru kantáty pro sóla, sbor a orchestr podle předlohy K. J. Erbena – Záhořovo lože aneb Vykoupení. Toto dílo už mělo svou premiéru televizní a rozhlasovou, obě byly vysílány v době loňských koronavirových opatření, kdy musely být koncertní sály veřejnosti uzavřeny. Nyní se konečně může odehrát premiéra před publikem v sále Filharmonie Hradec Králové. Autorem kantáty je nedávno zesnulý Juraj Filas, jehož památce je koncert také věnován.

Kantátu Záhořovo lože napsal Juraj Filas v roce 2018 ke 150. výročí úmrtí Karla Jaromíra Erbena (1811–1870), východočeského rodáka a sběratele lidových balad a pohádek. Libreto skladatel vytvořil podle stejnojmenné Erbenovy balady, která zpracovává motiv viny, pokání a odpuštění, aneb v pojetí skladatele „Vykoupení“. Sám Filas vysvětlil rozšíření názvu takto: „Postavu Záhoře pojímám jako určitý prototyp zločince, který spáchal mnoho zlého, ale skrze milosrdenství Boží dojde odpuštění a Vykoupení. Proto jsem k názvu balady přidal toto upřesnění, které podtrhuje ústřední myšlenku, že každý z nás se určitě ve svém životě provinil, možná i opakovaně, učinil věci, na které není hrdý, ale když to pochopí a ‚obrátí se‘, může dojít odpuštění, neboť – slovy básníka: ‚Milost Boží nekonečně větší‘…“.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Dramaturgickým úvodem koncertu bude patnáctiminutová symfonická báseň Prokletý lovec francouzského skladatele belgického původu Césara Francka. Ta je hudebním pojednáním folklórního motivu „divokého honu“, zde konkrétně zachyceného v baladě německého básníka a prozaika Gottfrieda Augusta Bürgera, o bezohledném hraběti, který kvůli své nezvladatelné vášni pro lov připraví o život několik svých poddaných. Za to je stižen kletbou a odsouzen k věčné divoké honbě. Zatímco skladba Prokletý lovec končí vyjádřením bezútěšnosti prokletí, Záhořovo lože aneb Vykoupení končí odpuštěním a je tedy jakýmsi poselstvím naděje.

Juraj Filas – foto Tereza Fabiánková

Jak bylo uvedeno, Záhořovo lože mělo již svou premiéru na televizních obrazovkách, Česká televize jej uvedla v hlavním vysílacím čase 15. března 2021 na programu ČT Art, a také premiéru rozhlasovou 30. dubna 2021 na stanici Vltava Českého rozhlasu. V době těchto natáčení byla v sále FHK pořízena také audionahrávka, kterou královéhradecká Filharmonie nedávno vydala jako CD s výpravným bookletem. Pro zájemce bude toto CD k dispozici na pokladně Filharmonie Hradec Králové a také na jejím e-shopu obchod.fhk.cz.

Filasova díla se vyznačují posluchačskou přívětivostí, výraznými melodiemi a jsou hudebně srozumitelná. Filharmonie Hradec Králové již dříve uvedla Filasovo Requiem Oratio Spei (Modlitba naděje) a to na podzim roku 2018 v Hradci Králové a následně také pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Toto dílo bylo původně psáno pro vzpomínkový ceremoniál obětem teroristických útoků 11. září 2001 v New Yorku. Juraj Filas byl skladatel slovenského původu, jehož díla sbírají ohlasy a ocenění po celém světě. Až do své smrti v samém závěru loňského roku působil jako profesor na pražské HAMU.

Nahrávání v sále FHK – foto Tereza Fabiánková

Při čtvrtečním koncertu 10. února vystoupí v sále Filharmonie Hradec Králové, stejně jako při loňském natáčení sólisté Michaela Štiková Gemrotová (soprán), Michal Lehotský (tenor), Daniel Matoušek (tenor), Filip Bandžak (baryton). Sborové party zazní v podání Pražského filharmonického sboru, tentokrát pod vedením sbormistra Lukáše Kozubíka. Orchestr Filharmonie Hradec Králové a celé provedení bude řídit dirigent Leoš Svárovský.

Koncert je součástí Červené abonentní řady (vokálně-instrumentální cyklus), avšak zůstává otevřen také všem ostatním zájemcům a posluchačům. Vstupenky je možné zakoupit na portálu HKpoint.cz.