Hradec Králové – Hradec Králové se rozhodl čelit dopravním výzvám, které představují plná parkoviště a nebezpečné situace v okolí škol, způsobené často protiprávně zastavujícími automobily. V ranní špičce, kdy rodiče přivážejí své děti do školy, dochází k nepřehledným a kritickým situacím, které město plánuje řešit prostřednictvím školních plánů mobility.

Tyto plány představují dokumenty s pravidly, které budou na míru vytvořeny pro každou městskou školu. Cílem je zajistit bezpečnou, zdravou a šetrnou dopravu pro děti, a to nejen do školy, ale i ze školy. V prvních čtyřech školách již probíhá terénní šetření, které je součástí komplexního sběru dat nezbytných pro tvorbu těchto plánů.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

„Okolí hradeckých škol trápí zejména v ranních hodinách přetlak osobních automobilů. Rodiče v mnoha případech vozí děti až před vchod školy. V bezprostřední blízkosti škol pak dochází k nepřehledným a nebezpečným situacím. Řidiči se jsou mnohdy nuceni dopouštět se různých přestupků: stojí na místech zákazu zastavení, vjíždí na chodníky či se otáčí se na travnatých plochách. Tomu chceme zabránit a pomoci školám nastavit efektivnější systém dopravy dětí do škol, který by byl bezpečný i šetrnější k životnímu prostředí,“ uvádí náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek.

Ke změně by měly přispět školní plány mobility. Jedná se o dokument, který bude na míru vypracovaný pro každou ze základních škol zřizovaných městem. „Důležitou součástí tvorby plánů mobility jsou online průzkumy. Do dotazníkového šetření se zapojují pedagogové, rodiče i žáci dané školy. Další částí jsou speciální přednášky pro žáky a rodiče. Zároveň probíhá také terénní šetření, na kterém se podílí děti společně se svými kantory. Žáci jsou rozděleni do několika skupin, kdy každá z nich má za úkol ve vybraných časech sledovat v okolí škol různé situace. Jedná se například o počet aut, která projedou v daném úseku, nebo která zastaví na nesprávném místě a podobně,“ vysvětluje náměstek Řádek.

Výsledky těchto šetření již byly zaznamenány u žáků ZŠ Josefa Gočára a další šetření jsou plánována s dětmi ze ZŠ Úprkova a ZŠ Habrmanova. Do projektu se zapojila i ZŠ Milady Horákové. Tvorbu školních plánů mobility zajišťuje město ve spolupráci s externím dodavatelem, což ukazuje na multidisciplinární přístup k řešení této problematiky.

„Tyto dokumenty by se měly stát součástí dlouhodobého plánu rozvoje školy a samozřejmou součástí školního života a vzdělávacího procesu. Popsat by mimo jiné měly souhrn opatření, díky kterým by i město mohlo v budoucnu přistoupit ke změnám v dopravě,“ dodává náměstek Řádek.