Královéhradecký kraj – V areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou začaly stavební přípravy na modernizaci a přístavbu stávajícího multioborového pavilonu. Královéhradecký kraj zde jako první odstraní skladovací budovu v blízkosti současného parkoviště. Na samotnou modernizaci aktuálně probíhá výběrové řízení s předpokládanou cenou 757 milionů korun.

„Před zahájením hlavních stavebních prací musí nejprve proběhnout demolice objektu, který nemocnice donedávna využívala jako sklad. Budova v minulosti sloužila také jako nemocniční lékárna. Demolice proběhne za plného provozu a neomezí nijak chod rychnovské nemocnice,“ uvedl první náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček.

Odstranění budovy předchází realizaci přístavby a rekonstrukce tří podlaží stávajícího pavilonu DIGP (dětské oddělení, interna, gynekologie, porodnice). Uvolněné místo bude po odstranění skladovacího objektu sloužit pro zařízení staveniště a v budoucnu jako parkovací plocha pro osobní automobily.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Skladovací objekt určený k demolici je dvoupodlažní nepodsklepená budova se zastavěnou plochou zhruba 700 m2 s předsazenou rampou na jižní straně po celé délce objektu a přistaveným jednopodlažním objektem na východní straně. Nosným systémem budovy je železobetonový montovaný skelet. Jedná se o typovou montovanou konstrukci objektu, která bude rozebírána po částech.

Realizaci demolice provádí firma PB SCOM, s. r. o., kterou kraj vybral na základě veřejné zakázky. Demolice bude trvat zhruba dva měsíce a za práce kraj zaplatí 2,3 milionu korun včetně DPH. Administraci akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.

Vedle toho od 28. dubna letošního roku běží termín pro podávání nabídek do veřejné soutěže na realizaci nové pětipodlažní přístavby – pavilon Urgentního příjmu – a na rekonstrukci tří podlaží stávajícího objektu DIGP. Součástí zakázky je také realizace nového objektu medicinálních plynů a objektu nového energocentra i úprava a rekonstrukce zpevněných ploch, komunikací, parkování a inženýrských sítí technické infrastruktury. Předpokládaná cena celé zakázky je 757 milionů korun bez DPH. Výběr zhotovitele ztvrdí rada kraje na základě doporučení výběrové komise.