22. 4. 2024
Dsc 6044

Začaly stavební práce na obchvatu Domašína

Po zahájení přípravných prací v podobě skrývky ornice a provedení záchranného archeologického výzkumu dnes slavnostně odstartovala výstavba obchvatu Domašína na Rychnovsku. Stavební práce na téměř dvoukilometrovém úseku potrvají více jak rok, přičemž celkové náklady na výstavbu obchvatu činí téměř 135 milionů korun včetně DPH.

„Obchvat Domašína je důležitou stavbou v rámci vládního usnesení o rozšíření solnicko-kvasinské průmyslové zóny, která odvede tranzitní dopravu z centra obce, a tím sníží hluk a výfukové emise z projíždějících automobilů. Těší mě, že vládní usnesení se úspěšně plní a pomáhá významně rozvíjet náš region,“ informoval hejtman Jiří Štěpán.

Stavba spočívá ve vybudování přeložky komunikace II/321 na území Černíkovic na Rychnovsku. Jedná se o obchvat místní části Domašín, kdy v souladu s územním plánem přeložka povede volnou plochou mezi Domašínem a Černíkovicemi za hranicí občanské a průmyslové zástavby.

Obchvat Domašína je zásadní investice, která zlepší přístup do průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zvýší bezpečnost silničního provozu. Přeložka silnice II/321 se plynule napojí na současnou komunikaci před a za Domašínem. Navržená trasa vede nezastavěným územím v celkové délce 1984 metrů,“ řekl první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Do Domašína přístup od silnice II/321 povede přes okružní křižovatku. Součástí odvodnění silnice budou dvě retenční nádrže, které odvedou vodu do Třebešovského potoka. Stavbu obchvatu financuje Státní fond dopravní infrastruktury.

„Nejvýhodnější nabídku předložila společnost EUROVIA CS, která stavbu zhotoví za 64,6 milionu korun bez DPH s tím, že řidiči by po nové komunikaci mohli začít jezdit v září příštího roku. Financování pokryje v plné výši dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ okomentoval parametry veřejné zakázky radní pro oblast investic a majetku Václav Řehoř.

Stavební práce potrvají více jak 12 měsíců. „Výstavba nové komunikace proběhne bez výrazného omezení silničního provozu. Částečné omezení je plánované pouze v době realizace okružní křižovatky a napojení na stávající komunikační síť,“ sdělila mluvčí společnosti EUROVIA CS Iveta Štočková.

Administraci projektu výstavby obchvatu Domašína zajišťuje oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI). Investice je jednou z mnoha, která spadá do komplexního přístupu k řešení rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rockforpeople1 Previous post Rock for People oznamuje datum i první dvacítku potvrzených umělců
Ae2p6645 Next post O výhře nad Vlašimí rozhodl Adam Vlkanova