V hradeckých Gayerových kasárnách začaly stavební práce. Královéhradecký kraj bývalé vojenské ubikace nechá přestavět na moderní muzejní depozitář a vynaloží na to minimálně 282 milionů korun. Zhruba 211 milionů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Hotovo bude na konci roku 2021.

„Předpokládáme, že v letošním roce budeme bourat v interiéru stávající budovy, začneme práce na výstavbě přístavby a na levé straně kasáren ve spolupráci s památkáři uděláme vzorový kus fasády a okno, který pro příští rok poslouží jako kuchařka pro celý objekt,“ popsal náplň aktuálních úkolů stavařů radní pro investice Václav Řehoř.

Řemeslníci vymění 32 656 kusů střešních tašek – srdcovek, zrepasují nebo rovnou vymění 343 oken a 163 dveří. Barva omítky zdobená reliéfy a římsami bude kopírovat původní odstín. Veškeré poškozené plochy i řada zdobných prvků ve zdivu i v omítce budou obnoveny, aby se přiblížily původnímu stavu objektu.

 „V Gayerových kasárnách se nachází hlavní zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – depozitáře, restaurátorské dílny, badatelny, bez kterých se chod takovéto instituce neobejde. Vytvoříme zde však takové místo, kde se muzejníkům bude dobře pracovat v moderních a důstojných podmínkách a zároveň se budova otevře veřejnosti,“ uvedla náměstkyně pro kulturu a školství Martina Berdychová.

Součástí stávajícího objektu bude skleněný krček, který propojí plánovanou dvoupodlažní přístavbu s muzejní budovou. 

 „Muzeum východních Čech v Hradci Králové je největším muzeem v Královéhradeckém kraji a jedním z největších v ČR. Od roku 2001 je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Musíme jako zřizovatel zajistit, aby muzejníci měli odpovídající místo na práci, přes dva miliony sbírkových předmětů bylo řádně uschováno a aby v srdci Hradce vznikl důstojný kampus veřejných budov,“ doplnil hejtman Jiří Štěpán.

Práce stavařů se nyní zaměřila na objev pozůstatků pětiúhelníkové hradby (bastionu), která částečně zasahuje do prostoru plánované přístavby.

 „V rámci projektování jsme provedli sondy zejména pro zjištění výškové polohy bastionu, nyní s odkrytím bastionu probíhá přesné zaměření a porovnání s projektovou dokumentací. Následně budeme jednat s památkáři o dořešení kolizních míst, které by mohly mít vliv na založení pylonů, na nichž bude stát přístavba muzea,“ uvedl radní Václav Řehoř s tím, že bastion bude i po dokončení díla zpřístupněn veřejnosti – jeho část bude prezentována veřejnosti v prostorách přístavby.

Hradec Králové byl do podoby bastionové pevnosti přestavěn na konci 18. století, aby spolu s Josefovem bránil vpádů Prusů ze Slezska do východních Čech. Bastion je pětiúhelníková hradba, která tvoří základní fortifikační prvek obranného systému pevnosti. Pozůstatky jednoho z bastionů se nacházejí v prostoru Gayerových kasáren a Vrbenského kasáren. Za hradbami stála budova stejného půdorysu (kavalír) a v něm byl sklad obilí a pečiva pro celou pevnost. Ten byl objeven při stavbě parkovacího domu v roce 2018.