22. 4. 2024
010

Za uměleckou výstavou pod názvem Home office stojí studenti z Hořic

Tento čtvrtek byla ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové slavnostně zahájena velmi zajímavá výstava Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické Hořice. Při jejím otevření v Galerii U přívozu, nemohli samozřejmě chybět studenti, kteří vystavují svá díla, ale také někteří z jejich učitelů a ředitel školy Petr Malý.

Neodmyslitelným symbolem loňského roku se stala práce z domova. Zasáhla všechny sociální skupiny i pracovní profese, avšak ve výrazné míře se projevila především ve výuce žáků a studentů. Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická Hořice je odbornou školou, a proto se jí vládní opatření dotkla s nebývalou intenzitou.

Foto: Alisha Alisha (Slavnostní zahájení vernisáže)

Tříměsíční zkušenost s obdobím jarní karantény poskytla platformu, na jejímž půdorysu byla stanovena pravidla pro „home office“. Díky sofistikovanému řešení odborných předmětů se podařilo udržet po celý školní rok kvalitní výuku, což v případě praktických odborných předmětů nebylo vůbec snadné.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Omezení daná domácím prostředím se promítla do zadávaných úkolů. Práce s kamenem a výuka modelování závisely na individuální konzultaci a rozvozu materiálu. Posílily se úkoly zaměřené na studijní práci podle modelu.  Variovaly se možnosti kresebných, malířských i plastických technik. Dostupné technologie se adaptovaly na limity pokojů a pracoven. V případě návrhově realizačních předmětů se využilo projektů, které spočívaly ve výtvarných intervencích do vybraných prostorů, případně krajinných celků. Svoje místo si uhájily i klauzurní práce, včetně komisionálního hodnocení, které probíhalo on-line formou. Prostředí on-line tříd umožnilo i vzájemné mezioborové setkání s odborníky z praxe, realizovaly se přednášky zaměřené na mezioborová témata, např. ilustraci a galerijní provoz. Symbolickým kontrapunktem byla příprava návrhových částí maturit. Všichni letošní maturanti se ke konání závěrečné zkoušky postavili zodpovědně. Díky tomu vznikly kvalitní maturitní práce, naprosto srovnatelné s předcházejícími výkony z minulých let. Závěr školního roku se nesl v duchu letních klauzur a realizaci připravených projektů. Každý ročník konal klauzurní zkoušku „po svém“, ale s cílem uzavřít rozpracované práce, a i to se všem nakonec podařilo.

foto: Alisha Alisha (ukázka vystavovaných uměleckých děl)

S výsledky celoročního pandemického boje se můžou návštěvníci galerie U Přívozu seznámit v průběhu měsíce září. Každý z oborů – sochařství, restaurování i malba má co ukázat. Již tradičně jsou představeny maturitní práce, modelované a plastické práce a kresebné a malířské studie především z prvního a druhého ročníku. Třetí ročník se představuje ukázkou projektů a fotodokumentací realizací v materiálu i v exteriérech.

foto: Alisha Alisha (studenti a učitelé při slavnostním zahájení vernisáže)

U příležitosti pořádání výstavy jsme se položili, bývalému hejtmanovi Královéhradeckého kraje Jiřímu Štěpánovi, několik otázek. 

Co si myslíte, že home offlice, nejen studentům této školy v době proti epidemiologických opatření dal a co vzal?

Myslím si, že studenti ovládají výpočetní techniku lépe než ostatní. Studenti se v době koronaviru určitě naučili větší samostatnosti, ale zároveň jim tato doba vzala sociální kontakty, které jsou zcela zásadní a pro výuku nepostradatelné.

Hořická škola je významnou uměleckou školou nejen v našem kraji, ale také celorepublikově. Souhlasíte?

Rozhodně souhlasím. Naše hořická škola je výjimečná a hlásí se na ni uchazeči z různých koutů naší republiky.  Je jasné, že Hořice, město kamenné krásy, je na tuto školu hrdé a stejně tak Královéhradecký kraj.

Rád bych při této příležitosti, na počátku školního roku, popřál všem žákům a studentům dobré výsledky při studiu, rodičům a prarodičům bych chtěl poděkovat za podporu svých dětí, které se právě vracejí do školy a do obvyklého stylu výuky.

Kompletní fotogalerii naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Purkynova 14 Previous post Rekonstrukce komunikace v Purkyňově ulici je dokončena. Náklady na ní dosáhly téměř 16 milionů korun
Rails 3309912 1920 Next post Regionální drážní osobní dopravu v kraji v dalších deseti letech zajistí České dráhy