Praha – Výstava „Design a transformace. Příběhy českého designu 1990–2020.“, která se pořádá u příležitosti českého předsednictví v Radě EU v Bruselu, do své expozice zahrnula další z českých fenoménů, a to animaci. Na výstavě je k vidění několik krátkých filmů, které prostřednictvím animace a reálných záběrů hravě a originálně prezentují proces produkce a historii vybraných firem.

Na kolekci filmů, které jsou k vidění jak v Design Museu Brussels tak v Pražském domě, pracoval tým mladých autorů z Akademie múzických umění v Praze (AMU) pod vedením Michaely Režové z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Animované dokumenty byly vytvořeny speciálně u příležitosti výstavy a natáčecí štáby měly možnost proniknout přímo do výroby například skláren Bomma a Lasvit, Průša Research, TON nebo do nitra projektu Textile Mountain. V případě Škoda Auto se zase zaměřili spíše na vývoj značky. Pro animaci si vybírali materiál typický pro produkci firmy, jako je sklo, dřevo, textil. Filmy jsou především impresí a nastíněním příběhu, vize či historie dané značky. Každé z těchto nových autorských děl bylo realizováno jinou režisérkou či režisérem. Jednotícím prvkem je práce kameramana Davida Ticháčka, dramaturgie a střih Lukáše Janičíka, zvuk Miroslava Chaloupky a umělecké vedení projektu Michaely Režové.

Animovaný dokument spojuje zdánlivě nespojitelné žánry dokumentu a animace a dokazuje tím, že spolu ve skutečnosti fungují skvěle. Svůj boom zažil na počátku 21. století. „Tzv. anidok nepředstírá, že je realitou. Je její přiznanou interpretací, díky čemuž může na publikum zapůsobit silněji či prezentovat téma jedinečným, specifickým způsobem. Díky anidoku se můžeme přenášet v čase i prostoru, zavítat do mysli jiných lidí. Animace může evokovat jinak neviditelné a nezachytitelné, ale třeba i nahrazovat chybějící materiál. Žánr má stále velké možnosti rozvoje například v rámci digitálního storytellingu, interaktivity, her či virtuální reality. I v českém prostředí se postupně začaly objevovat animované intimní zpovědi, rozhovory či pozapomenuté příběhy nejen z československé historie,” doplňuje Michaela Režová.

foto: Štěpánka Stein a Viktorie Macanová

Výstava „Design a transformace. Příběhy českého designu 1990–2020“ i na ní uvedené animované dokumenty vznikly u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Celý projekt výstavy připravila Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, Úřadem vlády ČR a dalšími vládními institucemi. Dvě části výstavy jsou k vidění v Pražském domě v Bruselu a v Design Museu Brussels. Návštěvníci si mohou prohlédnout produkty významných českých firem a značek spolupracujících s předními českými designéry. Doprovodný program zahrnuje přednášky, workshopy a hudební produkce.

Filmy kombinují animaci a reálné záběry z provozu firem. Tím nejen ilustrují produkci a historii firem, ale představují i svébytnou součást výstavy a zastupují prosperující obor české animace. Věnují se šesti firmám:

TON (rež. Barbora Halířová)

V Bystřici pod Hostýnem se ohýbá nábytek již od roku 1861 a každá jedna vyrobená židle projde mnoha páry rukou než se dostane do náruče spokojeného majitele, kde vydrží mnohdy celé generace. Film pracuje s mnoha druhy animace jako je stop-motion, plošková, objektová, replacement i 2D digitální animace. Využívá malých modelů židlí č. 14 a naskenovaných originálů nejstarších fotografií zaměstnanců továrny.

Bomma (rež. Magdalena Hejzlarová)

Snoubení tradice ruční práce s neuvěřitelnou přesností stroje. Animovaná malba světlem rozehrává tvarosloví svítidel BOMMA. Film pracuje výhradně se samotnými svítidly Bomma a s malbou světlem. Vše vzniká pookénkovou animaci přímo před kamerou.

Lasvit (rež. Thanh Mai Tranová)

Od inspirace k výslednému produktu. Cesta mikrokosmem i makrokosmem, od zrození k zániku. Film odhaluje zrození produktu ze zrnka písku. Film pracuje s technikou časosběru, animací reálných materiálů pod kamerou, 3D animací i glitchem.

Textile Mountain (rež. Diana Cam Van Nguyen)

Za každým textilním materiálem je příběh, za každým je kus historie. Aby neskončily na skládce nebo ve spalovně, pomáhá jim nový život vdechnout projekt Textile Mountain Lenky Vackové. Ve filmu hrají podstatnou roli látky i korálky, které pocházejí všechny právě z Textile Mountain. Lenka Vacková pro film poskytla řadu archiválií, které se k ní spolu s příběhy látek dostaly. Nebylo jednoduché vybrat jen dva příklady z mnoha, které se ve filmu objeví. Původ látek je pestrý a každý by si zasloužil se ve filmu objevit.

Škoda Auto (rež. Zdeněk Durdil)

Auto jako organismus, který člověk tvoří i hýčká. Stroj ožívá a ve víru vývoje forem a tvarosloví unáší své stvořitele v čase i kolem světa. Pro film byla animována reálná auta z muzea Škoda v Mladé Boleslavi (MBX, OHC), skvělé materiály získali autoři z archivu Škoda.

Prusa 3D (rež. Ondřej Slavík)

Stroj, který pracuje bez ustání, nepotřebuje odpočinek a posouvá hranice nejrůznějších oborů. 3D tiskárna replikuje sama sebe, je stále lepší, výkonnější a přesnější. Ve filmu jsou použity tisky, které byly vytvořeny na tiskárnách PRUSA 3D. Film pracuje i s tiskárnou, která umožňuje multibarevný tisk. Abstraktní části filmu tvoří např. výplně tisků a jejich animace.

Celá výstava ukazuje, že pod pojmem český design se ukrývá celá řada pozoruhodných výrobků a děl. Sleduje vztahy transformace společnosti a designové produkce. Nezaměřuje se pouze krásné předměty, ale snaží se přiblížit pozadí jejich vzniku – příběhy firem, které svými osudy dokumentují specifika středoevropské situace – staleté kulturní a řemeslné tradice a zároveň neustálé proměny státních útvarů, ekonomických a politických rámců.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=B8p2g3y-zvI”]

Trvání výstavy:

  1. 9. 2022 – 8. 1. 2023 – Design Museum Brussels, Place de Belgique – Belgiëplein, Brusel, Belgie
  2. 9. 2022 – 2. 10. 2022 – Pražský dům v Bruselu, Avenue Palmerston 16, Brusel, Belgie

Více informací naleznete zde na webových stránkách, také na Instagramu a samozřejmě též na Facebooku Design & Transformation • Design Museum Brussels a Design and Transformation • Prague House.

foto: Štěpánka Stein a Viktorie Macanová

DETAILY K VÝSTAVĚ: Těžiště výstavy v Design Museum Brussels

Fenomén českého designu se prezentuje na příbězích 14 vybraných firem a projektů, od nejstarších zakládaných po polovině 19. století (TON, Český porcelán, Škoda Auto, Strážnický modrotisk), během 20. století a po sametové revoluci (Lasvit, LINET, mmcité, Bomma), až po zcela nové projekty (PÁR). Hlavní pozornost je však věnována specifickému období uplynulých 30 let.

Vedle historické perspektivy se projekt soustředí i na současnou podobu a úlohu českého designu nyní podporovaného státem, činností profesních organizací i aktivitami na poli školství. Právě UMPRUM, hlavní organizátor výstavy, patří k místům, kde studenti přicházejí s odvážnými vizemi (Unique Client), které následně testují ve spolupráci s řadou firem.

Kromě produktů samotných pak výstava prezentuje i související transformaci společnosti a designové výroby a sleduje nové strategie a způsoby, jak designéři přistupují k dnešním technologickým, ekologickým a etickým výzvám. Právě flexibilita a schopnost navázat na tradici vizionářskými myšlenkami jsou specificky českého uvažování a designu s mezinárodním přesahem (Linet, Egoé, mmcité).

V souvislosti s posunem pojetí designu od produkce krásných hmotných předmětů do virtuální oblasti se zásadně proměňuje i samotná disciplína a na výstavě budou diváci svědky i této transformace. Součástí expozice proto bude mimo jiné interaktivní oddíl s produkty z dílny herních developerů Amanita Design nebo tzv. „tisková farma“ – instalace firmy Prusa Research permanentně produkující dílky pro skládání objektu.

Náplň výstavy v Design Museum Brussels – Exponáty představující významné produkty 14 českých firem a projektů:

Nově vytvořené animované dokumenty o pěti vybraných firmách obrazově pracující s materiály typickými pro produkci firmy (sklo, dřevo, textil). Animovaná díla nejen ilustrují produkci a historii firem, ale představují i svébytnou součást výstavy, neboť tato nová autorská díla zastupují prosperující obor české animace.

Interaktivní instalace firmy Prusa Research (tisková farma permanentně produkující dílky pro skládání objektu), herně vizuální představení firmy Amanita Design, Kartotéka českého designu – Adam Štěch a OKOLO Studio, Herní oddíl s produkty Amanita Design.

Představené firmy a projekty:

Amanita Design, Bomma, Botas/PÁR, Český porcelán, Egoé, LINET, Strážnický modrotisk, Prusa Research, Škoda Auto, Textile Mountain, TON, Unique Client

Menší část výstavy v Pražském domě v Bruselu

V interiéru i exteriéru Pražského domu se setkalo několik projektů propojených vztahem k české přírodě. V prezentaci firmy Lasvit otiskla designérka Mária Čulenová-Hostinová do skleněných komponentů instalace Herbarium rostliny a větvičky z Lužických hor, v jejichž náruči kolekce Lasvitu vznikají. Produkci firmy představuje i animovaný dokument, který vytvořil autorský tým UMPRUM a Akademie múzických umění (AMU).

Produkty všech čtrnácti firem, který projekt Design a transformace zahrnuje, inspirovaly i nositele ocenění fotograf roku Czech Grand Design 2021 Vojtěcha Veškrnu k tvorbě autorského cyklu fotografií. Staly se výrazným výtvarným prvkem katalogu i instalace v Pražském domě. Katalog vedle rozšířených obrazových a textových medailonů zastoupených firem přináší i odborné studie zabývající se transformací české společnosti z ekonomické či historické perspektivy (Hana Machková, Jiří Suk) a strategiemi současného designu (Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová, Klára Peloušková).

V zahradě Pražského domu pak ukazuje svou produkci úspěšná firma mmcité specializující se na exteriérový městský mobiliář. Přízemím a suterénem pražského domu prorůstá instalace Česká krajina – autorský výběr prací pedagogů a absolventů UMPRUM.

Náplň výstavy v Pražském domě: 

Firmy: Lasvit, mmcité

Fotografie: Vojtěch Veškrna (fotografie)

Krátké filmy:  Kolektiv autorů UMPRUM a AMU pod vedením Michaely Režové

Instalace Česká krajina: studenti a čerství absolventi UMPRUM:

Aneta Honzová & Natálie Costantinová, Anna Jožová, Terezie Lexová & Štěpán Smetana, Monika Martykánová, Markéta Jebavá, Gréta Kušnírová, Jakub Křelina, Tomáš Kučera, Dávid Valovič, Karolína Vintrová, Quynh Trang Tran

Pedagogové a absolventi UMPRUM:

Aleš Boem, Studio Geometr – Linda Kaplanová, Klára Spišková, Herrmann & Coufal, Klára Horáčková, Tereza Rosalie Kladošová, Lucie Koldová, Karel Matějka, Olgoj Chorchoj, Jiří Pelcl & Michal Malášek, Milan Pekař, Rony Plesl, Tadeáš Podracký, Agáta Seeháková, Anna Štajglová, Anna Štěpánková

Tvůrčí tým obou výstav:

Koncepce: Michal Froněk, Daniela Kramerová, Jiří Pelcl, Radek Sidun

Kurátorka: Daniela Kramerová

Texty: Lada Hubatová-Vacková, Daniela Kramerová, Pavla Pauknerová, Klára Peloušková

Architekti: Jiří Pelcl, Michal Froněk, The Hong Nhung

Terezie Lexová, Štěpán Smetana

Fotograf: Vojtěch Veškrna

Grafická úprava a sazba: Olga Benešová, Tereza Saitzová, Studio Marvil

Filmy: autorský kolektiv pod vedením Michaely Režové (Zdeněk Durdil, Barbora Halířová, Magdalena Hejzlarová, Miroslav Chaloupka, Lukáš Janičík, Diana Cam Van Nguyen, Ondřej Slavík, David Ticháček, Thanh Mai Tranová, Patrik Velek)

Hudba k filmům: studenti katedry skladby Hudební a taneční fakulty AMU pod vedením Michala Rataje

Organizátory akce jsou:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze + Moravská galerie v Brně + Úřad vlády České republiky v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

Spoluorganizátoři akce:

Pražský dům v Bruselu + Design Museum Brussels, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Hlavní město Praha, Akademie múzických umění v Praze

Výstavu Design a transformace laskavě podpořili: Nadace PPF, Škoda Auto a.s., ČEPRO, a.s., Hospodářské noviny, Agentura Communication Lab