Praha – Český statistický úřad vydal Statistickou ročenku České republiky 2023. Od vzniku samostatné České republiky jde již o 31. svazek nepřerušené edice. Na více než 900 stránkách předkládá na jednom místě podrobně zpracované údaje z ekonomiky, demografie a sociální sféry v uplynulém roce.

Publikace přináší ty nejpodstatnější informace ze všech důležitých oblastí života naší společnosti v roce 2022, který byl silně ovlivněn geopolitickou situací a s tím souvisejícím vzestupem cen energií a surovin a celkovým růstem spotřebitelských cen. Ve zhuštěné podobě nabízí podstatná, kvalitní a důvěryhodná data pro všechny, kteří je potřebují pro své rozhodování,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Na počátku událostmi bohatého roku 2022 měla Česká republika 10,517 milionu obyvatel a během roku se jejich počet zvýšil o 310,8 tisíce na 10,828 milionu. O veškerý nárůst se přitom zasloužilo kladné saldo zahraničního stěhování ve výši 329,7 tisíc osob. To bylo zapříčiněné především přistěhováním osob z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou, zatímco bilance přirozené měny byla záporná. Počet živě narozených dětí byl přitom v roce 2022 o 18,9 tisíce nižší, než kolik osob zemřelo.

Hrubý domácí produkt Česka vzrostl o 2,4 %. K růstu hrubé přidané hodnoty přispěly hlavně služby, zatímco v případě průmyslu přetrvávaly obtíže různého charakteru, především přerušené dodávky výrobních součástek či růst cen energií a surovin. Hlavními faktory růstu byly v roce 2022 výdaje na tvorbu fixního kapitálu a zahraniční poptávka, zatímco výdaje domácností klesly. Obdobně jako v ostatních státech Evropské unie byla i naše ekonomika zasažena výrazným vzestupem spotřebitelských cen. Průměrná roční míra inflace dosáhla 15,1 %, což byla druhá nejvyšší hodnota od roku 1993. Vývoj spotřebitelských cen byl v roce 2022 ovlivněn zejména růstem cen bydlení, potravin a nealkoholických nápojů či dopravy. Vysoká inflace měla i přes citelný růst nominálních mezd za následek, že se mzdy zaměstnanců reálně snížily o 8,5 %. Na příznivé hodnotě se držela situace na trhu práce, obecná míra nezaměstnanosti v roce 2022 dosáhla 2,4 % a byla tak stále nejnižší v EU.

Jako každý rok přináší Statistická ročenka i některé novinky. Nově obsahuje srovnání vývoje obyvatelstva podle ekonomické aktivity, informace o zaměstnaných osobách podle odvětví či postavení v zaměstnání, různé charakteristiky domovního a bytového fondu a rovněž statistiky domácností. Přibyly další informace z oblasti vzdělávání dospělých či tabulky o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru. Ve statistice zahraničního obchodu se zbožím pak došlo k provedení zpětné revize, kdy jsou údaje od roku 2020 přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu.