Hradec Králové – Zavést děti do světa příběhů a naučit je tvořit vlastní vyprávění mají za cíl nové vyprávěcí karty Kouzelná cesta, které připravila doktorka Petra Bubeníčková z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové .

Nové vyprávěcí karty Kouzelná cesta jsou doplňkovou pomůckou pro rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení. Karty mohou být použity současně se čteným textem, nebo jsou vhodnou pomůckou pro spontánní vyprávění bez opory uměleckého textu.

Hlavní přínosy vyprávěcích karet Kouzelná cesta Petra Bubeníčková spatřuje v „tvořivém vyprávění s pomocí karet, které aktivizuje dětskou fantazii, rozvíjí slovní zásobu, podporuje vyjadřování v delších větných úsecích. Karty představují funkční pomůckou pro rozvoj tvůrčího psaní.“ 

Autory originálních ilustrací jsou Oldřich a Františka Jelenovi. Jednotlivé ilustrace tvoří osobité umělecké mikropříběhy, dohromady však vytváří kompaktní celek pro vyprávění (nejen fantasy) příběhů, pro charakteristiku postav a prostředí, případně pro popis vyprávěcích postupů či jednodušších literárních žánrů. 

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Vzhledem k univerzálnosti této pomůcky lze karty využít v průběhu celého prvního stupně základní školy i při práci s předškoláky. Jednoduchá metodika práce s kartami umožňuje jejich použití rovněž v domácím prostředí, tedy bez přítomnosti zaškoleného pedagoga. Uplatní se též v psychoterapeutické praxi. 

Použití karet bylo testováno na několika základních školách i při práci s předškoláky. Vydává je Nakladatelství Fraus. 

Ilustrace karet budou představeny autory na samostatné výstavě. Výstava potrvá od 21. do 31. března 2022 a můžete ji zhlédnout v univerzitní Galerii T (budova A, Hradecká 1227, Hradec Králové) ve všední dny v době 9–18 h. Vernisáž výstavy proběhne během Pedagogických dnů 2022 v úterý 22. března 2022 v 17:30 v Galerii T. 


O autorech:

Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., se odborně věnuje dětské literatuře, vývojové biblioterapii a didaktice literatury. Je autorkou monografie věnované genezi nonsensové pohádky a spoluautorkou publikací zaměřených na problematiku dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti. Zabývá se též terapeutickým vlivem knihy na čtenáře. Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové působí jako vedoucí Katedry českého jazyka a literatury PdF UHK.

foto: Univerzita Hradec Králové

Oldřich Jelen je světově uznávaným tvůrcem litografií. Ilustroval několik dětských knih. Tvorbu ilustrací považuje za nejlepší povolání na světě. Svými obrazy rozehrává strunky fantazie pro spontánní vyprávění příběhů dětmi i dospělými.

Františka Jelenová je ilustrátorkou a dcerou Oldřicha Jelena. Do souboru karet Kouzelná cesta přispěla ilustracemi zvířat, ženských a mužských postav. Ilustrovala rovněž Čítanku 1 Nakladatelství Fraus.