Krkonošské gymnázium ve Vrchlabí jako první veřejná škola v České republice umožní žákům studovat duální program American Academy Online. Žáci se zájmem o anglický jazyk dostanou od začátku nového školního roku jedinečnou příležitost si k české maturitě přidat i americkou.

„Získání americké maturity otevře gymnazistům dveře na vysoké školy po celém světě a poskytne jim výhodu v profesním uplatněním. Nejen že budou lépe komunikovat v angličtině, ale získají nové zkušenosti, dostanou příležitost soustředit se na svoje silné stránky a zvýší si sebevědomí tím, co dokázali. Je to velká motivace k tomu, aby se nebáli vyrazit do světa,“ řekl náměstek Arnošt Štěpánek odpovědný za krajské školství.  

Mimo klasické výuky na gymnáziu čeká na zájemce o studium tohoto programu práce s americkými učiteli v online prostředí, a to minimálně tři hodiny týdně. Studium American Academy Online není časově omezeno, žáci se mu mohou věnovat například i o víkendu. Během studia budou získávat americké kredity a na konci programu si žáci kromě české maturity odnesou i tu americkou.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

„Veškerá výuka bude probíhat v angličtině mimo běžný rozvrh a povede ji tým učitelů z různých koutů světa. Po dokončení programu žáci získají American High School Diploma, který jim usnadní cestu k dalšímu studiu v zahraničí nebo k získání zajímavé pracovní pozice,“ sdělil ředitel gymnázia Martin Vlášek. Pro pomoc a orientaci v průběhu studia budou mít účastníci programu k dispozici školního koordinátora.

Během studia se také třikrát ročně koná tzv. theme weeks, kdy všichni žáci a koordinátoři American Academy Online spolupracují na jednom velkém projektu po celý týden. Tyto projekty zahrnují například online konference, marketingové kampaně a podobně. Žáci si tak osvojí schopnosti jako je práce v týmu, projektové řízení, řešení problémů nebo digitální komunikaci.

American Academy je soukromá mezinárodní škola pro studenty od 6 do 19 let, garantem programu je Foxcroft Academy, internátní a denní škola v Maine v USA. Absolvent American Academy získá high school diploma, ekvivalent české maturity, se kterým je možné ucházet se o studium na zahraničních univerzitách.