Ostrava – Chirurgická klinika FN Ostrava uspořádala kurz miniinvazivní chirurgie. Zúčastnili se ho lékaři z různých koutů České republiky, kteří v teoretické a praktické části zlepšili své znalosti a dovednosti v laparoskopii.

Jedním z cílů kurzu bylo zvládnout správné ovládání laparoskopických nástrojů. Celkem jedenáct účastníků si techniku osvojovalo na moderních trenažerech. „Jsou úplně nové a v celé České republice je teď máme vyloženě jen my v naší cvičné nemocnici SIMLEK. Na těchto trenažerech se dají trénovat a hodnotit základní laparoskopické dovednosti,“ popisoval chirurg MUDr. Dmytro Klymenko.

Img 4350

Jedním z kurzistů byl i MUDr. Jakub Šaloun ze Stodské nemocnice u Plzně: „Jsem rok po ukončení studia. Ve Stodu jsem nastoupil na chirurgii, zatím se mi poštěstilo jenom asistovat, takže s operativou ještě nemám tak velké zkušenosti. Doufám ale, že se tady na kurzu trošku zlepším a nacvičím nějaké nové metody.“

MUDr. Jakub Šaloun s dalšími deseti účastníky nakonec zvládli závěrečný test, úspěšně dokončili celý kurz a získali tak certifikát Evropské asociace endoskopické chirurgie. „Jedná se o druhý kurz v České republice, který má takovou certifikaci. Fakultní nemocnice se tak dostala mezi evropská edukační centra,“ vysvětluje doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., přednosta Chirurgické kliniky FN Ostrava. Školení se s kolegy snažil pojmout co nejvíce komplexně: „Kurz měl teoretickou část, praktické nácviky byly na simulátorech a pokračovalo se na kadáverech na anatomii. V závěru jsme lékaře vzali i na operační sály, kde mohli asistovat při laparoskopických operacích. Získání certifikátu pro ně znamená důležitý řádek v životopisu, který je určitou výhodou při hledání zaměstnání nejen v České republice, ale v podstatě i na území celé Evropy.“

Img 4356

Podívejte se i na zajímavou videoreportáž: