Ostrava – Celkem 32 pediatrů z nemocnic napříč republikou absolvovalo na Klinice dětského lékařství FN Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity atestační zkoušky. Diplom opravňující lékaře pracovat samostatně jich nakonec získalo 31. Mezi nimi i dvě lékařky z pořádající kliniky.

Stejně jako u jiných oborů musí pediatři absolvovat nejdříve odbornou a posléze ústní zkoušku„Musím říct, že mě i kolegy z obou zkušebních komisí znalosti přihlášených lékařů příjemně překvapily. Mírně se projevily rozdíly mezi lékaři z fakultních a menších nemocnic, kteří zcela přirozeně nemají možnost vidět ty složitější případy, vyžadující vyšší odbornost. Ale celkově byli všichni připraveni výborně,“ zhodnotil průběh atestací doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., MHA, přednosta Kliniky dětského lékařství FNO a LF OU a doplnil, že je rád, že do této skupiny patří i dvě lékařky z kliniky, kterou vede. Aktuálně je tak v jeho lékařském týmu více než polovina pediatrů atestovaných.

Oslovení lékaři neskrývali před zkouškou obavy z výsledku. „Rozsah těch otázek a všeho kolem je obrovský. Je to zápřah a člověk nemůže umět všechno. Ale snad to dobře dopadne,“ svěřila se před praktickou zkouškou v ambulanci dětské a prenatální kardiologie MUDr. Anna Mikošková z Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice. V budoucnu by se ráda věnovala dětské gastroenterologii, ale nebrání se ani práci v primární péči.

Atestace v oboru dětského lékařství se konají dvakrát ročně a organizují je vždy dvě fakultní nemocnice najednou. V České republice je aktuálně 8 pracovišť, kde mají pediatři možnost tyto specializační zkoušky absolvovat.

Podívejte se i na zajímavou videoreportáž z průběhu atestace: