Trutnovsko – Královéhradecký kraj dokončil stavbu nového domova pro seniory v Žacléři za 166 milionů korun včetně DPH. Zařízení bude součástí nové organizace Rýchorské domovy sociální péče a poskytne 42 trvalých lůžek klientům seniorského věku a 10 míst odlehčovací služby. Zařízení bude v provozu od 2. října.

„Investicemi a modernizací krajských zařízení podobného charakteru chceme starším občanům zajistit šťastné a důstojné prožití seniorského věku, odlehčit namáhavou práci pečovatelům a zdravotnímu personálu, ale také minimalizovat budoucí provozní náklady těchto zařízení,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Domov pro seniory v Žacléři a jeho vybavení odpovídá současným trendům. Hlavní jídelna v přízemí s výhledem do parku může zároveň sloužit jako multifunkční místnost například pro konání akcí nebo školení personálu. Kuchyň v moderním stylu stravování splňuje nejpřísnější technologické a hygienické normy. Upřednostňuje vysoký stupeň automatizace, který umožňuje vaření i v nočních hodinách. Celý kuchyňský provoz doplňují sklady, chladící a mrazicí boxy. Také prádelna domova odpovídá nejpřísnějším hygienickým normám a dělí se na tzv špinavou a čistou část oddělenou přes filtr. K vybavení náleží tři velkoobjemové pračky, sušičky a mandl.

DD Zacler (3)
foto: Královéhradecký kraj

„Nový domov pro seniory nabízí 42 trvalých lůžek a 10 míst odlehčovací služby pro osoby se sníženými schopnostmi, která doposud na Trutnovsku chyběla. Tu mohou využít rodinní příslušníci starající se o seniora se sníženými schopnostmi v domácím prostředí a nyní potřebují dočasně pomoci například kvůli změně svého zdravotního stavu nebo si alespoň chvíli odpočinout,“ sdělila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Budova domova má pět podlaží, suterén, přízemní patro a tři nadzemní. Na každém patře je terasa pro relaxaci klientů i společenská místnost vybavená indukční smyčkou pro zesílení příjmu naslouchadel u osob se sluchovým postižením. Součástí jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů je hygienické zázemí. Více jak polovina pokojů disponuje zvedacím zařízením pro imobilní klienty, další pokoje mají lůžka s laterálním náklonem pro komfortnější pobyt.

DD Zacler (9)
foto: Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj začal se stavbou domova pro seniory v Žacléři již v říjnu 2020, a to přestavbou objektu bývalé ubytovny. Po odhalení nosných konstrukcí a provedení sond bylo nutné původní objekt zbourat a postavit zcela nový.S celkovými náklady na stavbu nového objektu za více jak 166 milionů pomohla dotace ministerstva práce a sociálních věcí 60 miliony korun a za pořízení vnitřního vybavení jsme zaplatili dalších 15 milionů korun. Za získání dotace, ale i za celou administraci náročného projektu chci poděkovat pracovníkům Centra investic, rozvoje a inovací, doplnil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice. Na akci se také podílelo i samotné město Žacléř, a to rekonstrukcí zpevněných ploch a provedením dalších venkovních úprav

DD Zacler (12)
foto: Královéhradecký kraj

Domov pro seniory v Žacléři bude součástí nové organizace s názvem Rýchorské domovy sociální péče, krajská příspěvková organizace. Nový název schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na jednání 11. září 2023. Mění se tak původní název a sídlo Domova důchodců Lampertice a nový žacléřský domov pro seniory se v budoucnu stane centrálním pro objekty organizace.