19. 5. 2024
Stock Photo Smiling Female Doctor Sitting Bed

V trutnovské a náchodské nemocnici vzniknou nové urgentní příjmy

Královéhradecko – Královéhradecký kraj pokračuje v přípravě strategických investic do své sítě zdravotnické infrastruktury. Mezi ty nejvýznamnější chystané projekty, které získaly příslib financování od rady kraje, patří pavilony urgentního příjmu v trutnovské a náchodské nemocnici. Dohromady na obě akce kraj v následujících letech hodlá uvolnit přes 400 milionů korun.

 „Těší mě, že se nám daří naplňovat strategii investic do krajské sítě zdravotnických zařízení, které přispějí nejen ke zlepšení pracovních podmínek veškerého personálu v našich nemocnicích, ale především ještě více zkvalitní zdravotní péči pro pacienty. Pro nadcházející roky připravujeme dva klíčové projekty na realizaci dvou urgentních příjmů, a to v náchodské a trutnovské nemocnici. Vybudování urgentního příjmu v Náchodě je prvním krokem k zahájení druhé etapy modernizace nemocnice, která dokončí myšlenku její centralizace do dolní části areálu. Do trutnovské nemocnice kraj investuje a plánuje investovat částku v celkovém součtu kolem jedné miliardy korun. Nový pavilon urgentního příjmu je důležitá investice, na kterou kraj hodlá uvolnit téměř 338 milionů korun,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Projekt urgentního příjmu v trutnovské nemocnici počítá s výstavbou nové pětipodlažní budovy. Pracoviště zde najdou oddělení urgentního příjmu, ARO a JIP s kapacitou osm lůžek pro potřeby urgentního příjmu, šest lůžek pro ARO a 15 lůžek pro JIP. Předpokládaná cena výstavby pavilonu včetně jeho vybavení je 337,6 milionu korun, přesné náklady budou známy po zpracování prováděcí dokumentace a položkového rozpočtu. Příslib financování musí ještě schválit zastupitelé.

Stavba urgentního příjmu v trutnovské nemocnici by mohla začít během roku 2024. Na projekt bude kraj usilovat o získání financí z dotačních programů. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace pro udělení územního rozhodnutí a následně i stavebního povolení. To nám dává určitý prostor pro hledání externích zdrojů v rámci různých evropských či národních programů, informoval první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice, inovace a IT.

Už letos na podzim by mohly začít stavební práce na urgentním a centrálním příjmu v Oblastní nemocnici Náchod. Dlouhodobě plánovaný projekt kraj připravuje v návaznosti na modernizaci a dostavbu areálu nemocnice.

Projekt počítá se stavebními úpravami prvního a druhého nadzemního podlaží pavilonu A, kde urgentní příjem vznikne. Součástí projektu je vybudování nové příjezdové komunikace pro sanitky včetně zřízení centrálního vstupu do nemocnice. Za tímto účelem vznikne nová přístavba protilehlého pavilonu B, kde bude recepce pro urgentní a centrální evidence pacientů vstupujících do nemocnice, dále čekárna a navazující prostor pro nízkoprahový příjem.

Aktuálně kraj finišuje projektovou dokumentaci na stavební i technologické části záměru a je podaná žádost o vydání stavebního povolení. Podmínkou vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce je zajištění finančních prostředků. Předpokládaná cena na vybudování urgentního a centrálního příjmu včetně vybavení je 65 milionů korun. Příslib uvolnění prostředků projedná zastupitelstvo kraje 19. června.

Královéhradecký kraj investuje do oblasti zdravotnictví v celém regionu. V rychnovské nemocnici v dubnu začala modernizace a dostavba za 880 milionů korun. V jičínské nemocnici kraj dokončuje víceúčelový pavilon pro laboratoře a onkologii za 692 milionů korun. V trutnovské nemocnici vzniká nový pavilon pro laboratoře, transfúzní oddělení a oddělení mikrobiologie. A ve Dvoře Králové nad Labem se dokončují nemocniční operační sály za téměř 108 milionů korun.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Classroom 2093743 1280 Previous post Až 33 žáků v jedné třídě. Královéhradecký kraj už letos umožní navýšení kapacit tříd na středních školách
1780764 Img Penize V0 Next post Královéhradecký kraj hodlá přispět na rekonstrukci hradecké pedagogické fakulty