19. 5. 2024
1

V Tmavém Dole začala stavba nového oddělení domova důchodců

Královéhradecký kraj v Tmavém Dole zahájil investiční akci za více jak 160 milionů korun. Výstavba nového oddělení tamního domova seniorů, jehož zřizovatelem je kraj, výrazně zlepší kvalitu poskytovaných služeb a zvýší kapacitu domova o 56 lůžek. Stavební práce by měly skončit v červenci 2021.

„V současné době potřebujeme nejen zvyšovat kapacity sociálních zařízení, ale také dbát na komfortní potřeby klientů. Výstavbou zcela nového oddělení dojde k zásadnímu zlepšení kvality poskytovaných  služeb. Půjde o špičku v oblasti pobytových sociálních služeb,“ říká náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.

„Došlo k demolici stávajících budov prvního oddělení a budovy kanceláří a na tomto místě stavíme nový třípodlažní objekt. Do budovy přivedeme inženýrské sítě a vybudujeme zpevněné plochy. Na stavbu za více jak 160 milionů korun včetně DPH poskytlo padesátimilionovou dotaci ministerstvo práce a sociálních věcí a přes 110 milionů financuje kraj ze svého rozpočtu,“vysvětluje radní Václav Řehoř odpovědný za oblast investic a krajský majetek.

Domov důchodců v Tmavém Dole je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje a patří mezi největší domovy na Trutnovsku. Poskytuje sociální služby pro osoby starší 65 let, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc. Jeho současná kapacita je 100 lůžek.

„Poskytováním všech sociálních služeb, také i poradenstvím a pomocí při obstarávání osobních záležitostí, chceme pro naše klienty zajistit důstojné a bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře. Stavba nového oddělení je svojí velikostí, rozsahem a použitím inovativních prvků v sociálních službách pro zdejší zařízení naprosto výjimečná. Těším se, až novou budovu převezmeme do užívání,“ doplňuje ředitel domova Antonín Stanislav.

Královéhradecký kraj disponuje přibližně 2 500 lůžky v zařízení určených pro seniory. Pro zachování dostupnosti této služby je třeba do roku 2026 vybudovat dalších téměř tisíc nových lůžek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Collage (1) Previous post Svaz českých bohémů překonal 50 000 000 views!
Kuča, Vaníček Next post Ve vedení na následující čtyři roky: rektor Kuča a děkan Vaníček převzali jmenovací dekrety