Praha – V roce 2021 bylo v Česku registrováno celkem 153 tis. trestných činů, o polovinu méně než v roce 2011. Meziročně došlo k poklesu kriminality o 7,4 %. Klesá také počet vězněných osob, i přesto v přepočtu na 100 tisíc obyvatel patří k nejvyšším v zemích EU.

V roce 2021 poklesla registrovaná kriminalita ve všech krajích České republiky. Meziročně počet evidovaných trestných činů procentuálně klesl nejvíce v Karlovarském kraji (o 15,1 %), absolutně v Praze (o 2 929 skutků). Míra kriminality v hlavním městě je dlouhodobě nejvyšší, na 100 tisíc obyvatel zde v roce 2021 připadalo 2 755 trestných činů, nejnižší byla naopak ve Zlínském kraji (842 trestných činů na 100 tisíc obyvatel).

 „Majetková kriminalita byla v roce 2021 se 77 562 skutky zdaleka nejčastějším typem trestné činnosti, tyto skutky tvořily přibližně polovinu všech registrovaných trestných činů,“ upozorňuje Jitka Wichová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Nejvyšší meziroční pokles zaznamenala hospodářská kriminalita. V roce 2021 se počet registrovaných trestných činů v této oblasti snížil téměř o třetinu. Naopak mravnostní kriminalita byla jediným typem trestné činnosti, kde oproti roku 2020 došlo k nárůstu registrovaných případů, a sice o 17 %.

 Ze statistických údajů vyplývá, že v roce 2021 bylo Policií ČR zaevidováno minimálně 22 056 obětí kriminality. Mezi evidovanými oběťmi celkově mírně převládají muži, ale například u násilné kriminality muži tvořili až 61 % obětí. Naopak v případě kriminality mravnostní byla drtivá většina obětí (88 %) mezi ženami.

 V roce 2021 bylo pro trestnou činnost v Česku stíháno a vyšetřováno 69 749 osob. Jde o meziroční pokles o 7,5 %, tj. o 5 636 osob. Výrazně nejvíce osob v přepočtu na 100 tisíc obyvatel bylo stíháno či vyšetřováno v Ústeckém kraji (1 056 osob), nejméně naopak na Vysočině (494 osob na 100 tis. obyvatel). Také v Česku se pak potvrzuje všeobecný fakt, že kriminalita je dominantně mužskou záležitostí. Za posledních 10 let tvořily ženy v průměru pouze 16 % všech stíhaných a vyšetřovaných osob.

 „Česká republika se dlouhodobě v evropském srovnání pohybuje na předních místech ve velikosti vězeňské populace, byť od roku 2016 počet vězňů každoročně mírně klesá. V roce 2021 připadalo v Česku na 100 tisíc obyvatel 212 vězňů,“ dodává Jitka Wichová. V tomtéž roce také poprvé od roku 2015 klesla průměrná naplněnost kapacity českých věznic pod 100 %. Podle posledních mezinárodních dat z roku 2020 mělo Česko v rámci EU třetí nejvyšší počet vězňů na 100 tisíc obyvatel hned po Litvě a Slovensku.