Královéhradecký kraj opakovaně jedná se zástupci Českých drah o problému nasazování jiných vlakových souprav na území regionu, než které objednává. Z důvodu nedodržování smluvních podmínek kraj drážnímu dopravci vystavil od konce roku 2021 do dubna 2022 sankční protokoly v celkové výši přesahující 11 milionů korun. Za poslední tři měsíce hrozí dopravci další sankce přesahující 14 milionů korun. Celkem tak musí být dopravce připraven za sedm měsíců na pokutu už ve výši 25 milionů korun.

Pro kraj jako objednatele veřejné osobní dopravy je na prvním místě zajištění dostatečných a odpovídajících kapacit pro přepravu cestujících na jím objednávaných spojích. Situaci se proto snaží aktivně řešit.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Máme pochopení pro to, že České dráhy mají obrovské problémy s opravami vozidel, ale to neznamená, že budeme nečinně přihlížet na to, že námi objednávané spoje neplní požadovanou dopravní obslužnost. Svolali jsme proto další jednání se zástupci Českých drah, na kterém jsme chtěli slyšet řešení nastalé situace. Za sedm měsíců máme vyčíslené pokuty ve výši 25 milionů korun za neplnění smluvních podmínek. Je pro nás nepřijatelné, aby na frekventovaných spojích dopravce nasazoval soupravy s menší kapacitou, než kterou si objednáváme. Pokud nedojde k nápravě, budeme nuceni nadále veškeré pokuty dopravci účtovat,“ vysvětlil hejtman Martin Červíček.

Výše uvedené sankce neřeší problémy, které zažívají cestující. Řešení by podle hejtmana měla přinést koordinace a užší spolupráce krajské společnosti OREDO s Českými drahami při nasazování objednávaných souprav.

Přemýšlíme nad tím, kde a jaké vozy z kapacitních důvodů musíme nasazovat pro zajištění dostatečného komfortu pro cestující. Nejde nám ani tak o to, jaký typ vlakové soupravy na daném úseku pojede, ale o to, aby měl dostatečnou kapacitu a aby místo soupravy s 200 místy nejela jen 100místná souprava. Dnes jsme se proto dohodli na lepší koordinaci, kdy naše společnost OREDO v případě, že zjistí nějaké technické nedostatky, bude na Českých drahách urgovat nasazení odpovídajících jednotek. České dráhy na oplátku přislíbily, že se zaměří na nasazování souprav s dostatečnou kapacitou, a to i v rámci meziregionálních obměn jednotlivých vozů, doplnil hejtman.

V případě krizových situací je kraj připraven prostřednictvím pokynu centrálního dispečinku IREDO vyslat k posílení některých vlakových spojů vozidla provozní zálohy od autobusových dopravců.

Královéhradecký kraj uzavřel hlavní část železničního tendru v září roku 2021. V regionu díky tomu od prosince 2021 zajišťují na objednávaných tratích veřejnou drážní dopravu České dráhy. Jejich vlaky za dobu 10 let v regionu najedou 58 milionů vlakokilometrů, za které kraj zaplatí 9,3 miliardy korun. V rámci trvání nové smlouvy dopravce nasadí čtyři desítky nových nízkopodlažních vlaků. Omlazením tak projde až 70 % všech vlaků nasazených v Královéhradeckém kraji.

Své podněty a připomínky mohou cestující zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře případně dalších kontaktů, které naleznou na webu www.dopravakhk.cz.