22. 4. 2024
Fb Img 1619612450301

V okolí České Skalice se rozrůstá síť cyklostezek

Česká Skalice spadá stejně jako dalších 35 obcí do územní působnosti Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují. Ta si ve své rozvojové strategii vytkla za cíl zlepšit mimo jiné i stav infrastruktury pro cyklisty.

Nejvíce se v této oblasti angažuje dobrovolný svazek obcí Kladská stezka.

„V současné době se realizuje cyklotrasa okolo Rozkoše – úsek č. 6 Provodov- Šeřeč. Největší investicí v letošním roce je výstavba samostatné stezky výhradně pro cyklistickou dopravu – úsek č. 7 mezi obcí Kleny a autokempem Rozkoš. Z integrovaného operačního programu na něj jde právě přes Místní akční skupinu Mezi Úpou a Metují částka cca 10,5 mil. Kč. Na oba úseky přispívá i Královéhradecký kraj. Úsek z autokempu do Zlíče je za 12 mil. Kč již hotov a v současné době se dokončuje jen most přes přivaděč z Úpy. Projektové práce probíhají ovšem i na dalších úsecích kolem vodní nádrže Rozkoš směrem na Velkou Jesenici a Nahořany,“ řekla starostka České Skalice, Zuzana Jungwirthová.

„Zároveň pracujeme i na dalších záměrech. Časem by se měly propojit vhodnou formou i Ratibořice se Zájezdem. Okolí Rozkoše má v tomto směru velký nevyužitý potenciál“, dodala Zuzana Jungwirthová.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Hradec Králové – Zpravodajství.

Cyklistickou dopravu je ale nutné plánovat mnoho let dopředu. Čas od záměru do realizace je neuvěřitelně dlouhý. I proto vznikla další iniciativa pod svazkem obcí Úpa. K tomu řekl své starosta Žernova, Libor Mojžíš: „Naším záměrem je propojit Zlíč-Žernov-Červenou Horu a Červený Kostelec. Jsem rád, že je shoda v území, že okolní obce to cítí stejně. Prioritně je to projekt pro občany zmíněných obcí. V okolí Červeného Kostelce i České Skalice jsou toiž významní zaměstnavatelé. Jezdit v tomto úseku je nechtěný adrenalinový sport, mám to zažité několikrát v týdnu. V současné době se ale teprve zpracovává vyhledávací studie, pak budou následovat projektové práce a majetková vypořádání. To bude oříšek. Jsem rád, že prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje si můžeme o investicích v regionu aspoň trochu rozhodovat a financování cyklostezek zejména přes Místní akční skupinu Mezi Úpou a Metují snad bude možné i v nadcházejícím programovém období.“

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu je v České republice obecně nedostačující. Realizace uvedených záměrů by snížení dluhu v této oblasti měla napomoci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Collage Previous post Domov mládeže hradecké zdrávky uklízí „svět“
Collage Next post Muzeum východních Čech v Hradci Králové je připraveno na zahájení víkendového návštěvnického provozu