22. 4. 2024
Muzeum Eliscino Nabrezi 465

V Muzeu východních Čech v Hradci Králové vrcholí práce na nové stálé muzejní expozici „Cesty města“

Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve čtyřech sálech historické Kotěrovy budovy dokončuje dlouho očekávanou stálou expozici „Cesty města“, věnovanou dějinám města Hradce Králové.

K nepoznání se od zahájení stavby v lednu 2021 proměnily čtyři sály ve dvou patrech secesní muzejní budovy na Eliščině nábřeží. Téměř nepřetržitě, a od května také za plného provozu, pokračují stavební práce na stálé expozici „Cesty města“. Návštěvníci se po jejím dokončení na podzim 2021 dočkají atraktivní interaktivní procházky po osudech krajského města od raného středověku až do zrodu jeho moderní podoby. Budou se moci nechat pohltit nejen historickým příběhem, ale doslova také hradeckými historickými stavbami a reáliemi.

Hrubé stavby středověkého města, vojenské pevnosti i Salónu republiky z konce 19. a první poloviny 20. století jsou už hotovy. Umístěn je také jeden z centrálních exponátů – třetí model města představující středověký Hradec Králové. Aktuálně je zpracováván multimediální obsah, instalován mobiliář, včetně postupného umísťování jednotlivých sbírkových předmětů. Zkondenzovat mnoho set let dějin krajského města do takto relativně malého prostoru tak, aby vznikl srozumitelný a napínavý příběh, není vůbec jednoduché. Autoři expozice, z nichž mnozí se autorsky podíleli také na knižní monografii dějin města z roku 2017, odvedli pořádný kus práce, doplňuje Petr Grulich, ředitel muzea.

Expozice je společné dílo

Při vzniku expozice byly rovnocenným způsobem spojeny síly Muzea východních Čech v Hradci Králové, jež je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje.

Město Hradec Králové přispívá částkou zhruba 5 milionů korun z vlastního rozpočtu a necelými 14 miliony z evropské dotace územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace. Z těchto peněz je financován výstavní fundus (tzn. osvětlovací tělesa, vitríny, dále pak výroba a montáž sádrokartonových a dřevotřískových staveb), SW i HW vybavení expozice vč. projekční techniky, tisk textových částí a obrazové grafiky částí expozice (panely s popisky a fotografiemi) včetně technické přípravy tisku a také výrobní produkce multimédií. Stavbu expozice v Historické budově MVČ provádí firma Chládek a Tintěra, a.s.

Muzeu východních Čech náleží kompletní duševní vlastnictví expozice. To znamená, že je autorem ideové studie i následné projektové dokumentace expozice, dále je zpracovatelem ideového obsahu jednotlivých sálů, tzn. scénografie výstavních prvků a staveb. Muzeum je také autorem kompletní obsahové náplně jednotlivých částí expozice.  Jedná se zejména o obsah textových a grafických částí (tzn. panelů s popisky, včetně skenů fotografií + licencí k nim), a o obsah a scénáře multimédií. Z dílny muzea pocházejí také počítačové 3D modely a další obsah expozice. Konečně pak muzeum zajišťuje textový obsah pro audio průvodce, jazykové korektury textů včetně cizojazyčných mutací. Sbírkové předměty, jež budou v expozici umístěny, jsou majetkem Královéhradeckého kraje v péči Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Protože moderní muzejní výstavnictví již dávno není tvořeno pouze předměty ve vitrínách, ale jeho nedílnou součástí je také vzdělávací multimediální a SW obsah, vzniká také digitální interaktivní verze expozice pro školní skupiny. Řešitelem projektu je Muzeum za podpory svého zřizovatele. Na financování této části expozice se podílí Královéhradecký kraj vlastní investicí ve výši 7 milionů korun a zbytek je financován prostřednictvím evropských dotací ve výši zhruba 13 milionů korun. Digitálně interaktivní verze stálé expozice s názvem „Digitální brána do dějin“ je zacílena na 1. a 2. stupeň ZŠ a bude sloužit pro výuku školních skupin v digitálním prostředí. Vznikne tak věkově verzovaný, sofistikovaný a ucelený didaktický produkt pro žáky ZŠ a jejich výuku dějin města v muzeu. Na této části expozice se pracuje již od loňského roku.

„Jedná se o perfektní ukázku vzájemné spolupráce kraje, jeho celokrajského muzea a sídelního města. Mám z vrcholících prací radost“, uvedla Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast kultury, sociálních věcí a cestovního ruchu.

První návštěvníci by si fyzickou část expozice mohli prohlédnout na konci října roku 2021. První školní skupiny budou mít k digitální vzdělávací část expozice k dispozici cca o rok později.


Stálá expozice bude rozdělena celkem na tři tematické okruhy. První, nazvaný Cesta k městu českých královen návštěvníkům ozřejmí význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a představí také urbanistickou výstavbu města v období 13. – 16. století. Sál bude představovat Velké náměstí s dobovými řemesly a každodenností.

Druhá část expozice nazvaná Cesta k pevnosti přiblíží život královéhradeckých obyvatel v období bastionové vojenské pevnosti až do války z roku 1866, která představuje pomyslnou tečku za pevnostním obdobím.

Třetí část expozice s názvem K Salonu republiky přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století, kdy město dosáhlo dnešních kontur.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

P1560789 Snapseed Previous post Na atletickém mítinku Rieter byl k vidění skvělý souboj oštěpařských olympijských medailistů
Banner Next post Září a říjen patří osvětě o duševním zdraví