19. 5. 2024
Hand 287294 1280

V Hradci Králové vznikne Centrum pro podporu klientů se sluchovým postižením

Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila zahájení projektu na vznik Centra komplexní podpory klientů se sluchovým postižením. To při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova vznikne za 48,4 milionu korun a bude sloužit jak lékařům, pedagogům, tak ke vzdělávání rodičů v českém znakovém jazyce.

„VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova jako jediná škola v Česku pomáhá dětem se sluchovou vadou od narození až po dospělost a také vzdělává tlumočníky českého znakového jazyka. Vybudováním Centra komplexní podpory klientů se sluchovým postižením zkvalitníme služby, které škola nabízí, a to zejména služby rané péče a speciálního pedagogického centra. Dosud speciální pedagogové a jejich odborní spolupracovníci působili v provizorních podmínkách,“ uvedla náměstkyně pro školství Martina Berdychová.

Královéhradecký kraj vybuduje při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova v Hradci Králové specializované centrum pro klienty se sluchovým postižením. Nad stávajícím objektem mateřské školy vznikne přístavba s odbornými pracovnami, učebnou a hernou. Součástí projektu je vybavení nových prostor nábytkem i potřebnou elektronikou a také rekonstrukce rozvodů vody a sociálního zařízení ve školce a oprava přístupových cest k objektu.

 „Škola už vyhlásila výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a v současné době probíhá vyhodnocování nabídek. Předpokládáme, že stavba centra by mohla začít během června. Náklady na stavební práce a nákup vybavení byly vyčísleny na 48,4 milionu korun. Realizátorem projektu je VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Administrátorem projektu bylo pověřeno Centrum investic, rozvoje a inovací,“ doplnil radní pro investice a majetek Václav Řehoř.

Škole získala na vytvoření specializovaného centra příslib dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 21,8 milionu korun. Rada Královéhradeckého kraje na posledním zasedání doporučila zastupitelstvu poskytnout organizaci návratnou finanční výpomoc ve výši celkových nákladů na vznik centra.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Fb Event Nahko Previous post NAHKO and the Medicine For The People vydávají nové album “Take Your Power Back”. NAHKO v rámci evropského turné zahraje 17. října v Praze
The Czech Crown 3980871 1280 Next post Koronavirová krize už kraj stála 300 milionů korun na daňových příjmech