12. 6. 2024
Green Uhk

V čele Přírodovědecké fakulty UHK stojí nově děkan Jan Kříž

V pátek 1. března 2019 byl rektorem UHK, Kamilem Kučou, jmenován do funkce děkana Přírodovědecké fakulty (PřF) fyzik Jan Kříž. Po dvou funkčních obdobích tak nahrazuje Pavla Trojovského.

 Na funkci děkana byl docent Kříž, narozený v roce 1974 v Hradci Králové, zvolen jednomyslně všemi členy Akademického senátu PřF UHK 12. prosince 2018, a to pro volební období 2019–2023.  Doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze (obor Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika) a na stejné fakultě pokračoval i svým studiem doktorátu, i když jeho školícím pracovištěm byl Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR. V roce 2015 se pak habilitoval na Katedře fyziky PřF UHK (obor Teorie vzdělávání ve fyzice). Tady od roku 2010, kdy Přírodovědecká fakulta UHK vzniká, nejprve působil jako proděkan pro tvůrčí činnost, od roku 2011 do roku 2015 jako vedoucí Katedry fyziky PřF UHK, s druhým obdobím děkana Trojovského pak opět krátce vykonával funkci proděkana PřF a konečně v roce 2016 byl s nástupem nového rektora UHK Kamila Kuči jmenován prorektorem pro strategii a rozvoj.

„Čeká nás teď mnoho práce, a to hned v několika oblastech činností na Přírodovědecké fakultě. Kdybych měl vyjmenovat tři hlavní priority, kterým se chci věnovat, bude to rozhodně intenzivní práce na internacionalizaci fakulty a dále rozvoj vědecké činnosti zaměřený zejména na úzká excelentní témata. Do třetice bych rád zmínil, a to dokonce cítím jako naši společenskou povinnost, zachování a rozvoj učitelských oborů, protože dobří učitelé přírodovědných předmětů a matematiky v našem systému už teď zoufale chybí a školy, které tyto budoucí pedagogy produkují, ani nestíhají nahrazovat učitele odcházející do důchodů. Řešení je dle mého názoru mimo jiné v zatraktivnění těchto studijních oborů na PřF UHK,“ říká o svých plánech nový děkan Jan Kříž.

Ten je vedle své pedagogické a vědecké činnosti na UHK také velmi činný na poli aktivit s českou talentovanou mládeží. Od roku 2015 totiž působí jako předseda ústřední komise Fyzikální olympiády České republiky. V rámci té organizačně zajišťuje chod celé olympiády na našem území a české výběry mladých fyziků doprovází na mezinárodních kláních.

Vědecky se zabývá Jan Kříž zejména matematickou fyzikou, resp. matematickým popisem kvantově mechanických systémů. Přispěl ale i ke vzniku skupiny odborníků, kteří se zabývají vývojem systémů monitorujících pohyb pacienta na lůžku. „V rámci královéhradeckého ,biomedical valley‘ jsme matematiku začali ve spolupráci s lékaři používat na zpracování biomedicínských signálů. Prakticky to pak znamená, že pomocí těchto systémů dokážeme například u pacientů, kteří jsou dlouhodobě umístěni na lůžko, přesně a jednoduše monitorovat všechny bazální funkce, nebo umíme díky tomuto monitoringu včas upozornit na riziko tvorby proleženin u těchto pacientů,“ doplňuje Kříž.

Mandát děkana trvá maximálně čtyři roky a je možné jej do funkce zvolit dvakrát po sobě. Odvolatelný ze své pozice je děkan podle zákona pouze Akademickým senátem příslušné fakulty.  Sídlo děkana je na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové v univerzitním kampusu Na Soutoku (Hradecká 1285).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

P1170377 Previous post 41. sjezd České strany sociálně demokratické
Pc180903 Next post Cocotte Minute představují nový videoklip z aktuálního EP Veď mě s názvem “Shoř teď”