Hradec Králové – Spojené národy navrhly slavit 22. březen jako Světový den vody v roce 1992 a důvodem byla skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody. OSN a nevládní organizace, věnující se problémům spojeným s vodou, se každoročně zaměřují na čistotu a ochranu vod a jejich úsporu. Kromě toho je vždy zpracováno určité specifické téma – letos pod heslem „Urychleme změnu.

I když je voda základní podmínkou života, víme o ní všeobecně velmi málo. Veřejnost samozřejmě především zajímá, proč je voda někde dražší a jinde levnější, či jaké kvality je voda, která jim teče z kohoutku. Ne každý přitom tuší, že více než 90 procent vody ze soukromých studní nesplňuje parametry pitné vody nebo že role přehrad nespočívá jen v zadržování vody či energetickém byznysu…

iYI9iSyTDU02Lio40zGCK0bzukpYZqdd

Vodní konference OSN

Letošní Světový den vody je o urychlení změn k vyřešení vodní a hygienické krize. Vy a vaše rodina, škola, firma, či komunita můžete změnit způsob, jakým ve svém životě vodu používáte, konzumujete a hospodaříte s ní. Vaše závazky budou přidány do Akčního programu pro vodu, který bude přijat na Konferenci OSN o vodě 2023. Ta je jedinečnou příležitostí, jak sjednotit svět kolem řešení vodní a hygienické krize. Dysfunkce v celém vodním cyklu totiž podkopává pokrok ve všech hlavních globálních otázkách, od zdraví po hladomor, od rovnosti pohlaví po pracovní místa, od vzdělání po průmysl, od katastrofy po mír. Potřebujeme urychlit změny – jít nad rámec obvyklého. Například vlády musí pracovat v průměru čtyřikrát rychleji, aby splnily „vodní“ cíle udržitelného rozvoje včas, ale na druhou stranu toto není situace, kterou by vlády mohly vyřešit samy. Voda ovlivňuje každého, proto potřebujeme, aby každý začal jednat. To znamená i ty! Zahrej si svou roli – dělej, co můžeš.

I firmy mají své závazky

Tak jako v mnoha jiných oblastech, i v hospodaření s vodou a zvyšování efektivity jejího využívání a obecně v přístupu k ochraně životního prostředí hrají nezastupitelnou roli domácí i světové firmy. Například společnost Philip Morris ČR získala už v předloňském roce pro svůj výrobní závod v Kutné Hoře certifikaci standardu Alliance for Water Stewardship (AWS), který důkladně prověřuje řádnou vodohospodářskou správu, udržitelnou hydrologickou bilanci, dobrou kvalitu vody, ochranu důležitých oblastí souvisejících s vodou a pitnou vodou, kanalizaci a hygienu pro všechny. Mezi dosud realizovaná opatření patří například instalace automatických myček výrobních strojů, které ročně uspoří oproti dřívějšímu způsobu manuálního mytí až 910 tisíc litrů vody, v areálu byly instalovány nádrže na zachytávání dešťové vody a aktivně je také využívána voda z vlastních studní. V letošním roce se bude navíc společnost ucházet také o domácí ocenění značkou OHV – iniciativou, která hodnotí, jak jednotlivé organizace hospodaří s vodou ve smyslu ekonomickém a environmentálním, a to jak uvnitř vlastní organizace, tak zároveň svým přístupem a působením navenek. Firma a její zaměstnanci se aktivně účastní akce „Ukliďme Česko“, sázení stromů a dalších akcí, které ukazují, že jim ochrana životního prostředí není cizí.

Philip Morris v ČR tak navazuje na aktivity mateřské společnosti PMI, která už třikrát v řadě získala rating AAA od organizace CDP za zavádění opatření v boji proti změně klimatu, při ochraně lesů a zabezpečení zásob vody (přitom z 15 tisíc hodnocených firem dosáhlo na tento rating pouze 12 z nich).

Nejen voda…

Dalších zhruba 180 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den…