4. 12. 2023
Collaboration Community Cooperation 461049

Umění pomáhat je třeba se učit. MPSV vydalo novou příručku pro sociální pracovníky

V rámci systémového projektu Podpora sociálního bydlení vydává MPSV dlouho očekávanou „Metodiku sociální práce v sociálním bydlení“. Jedná se o první ucelený materiál, který se zaměřuje na celý proces sociální práce v sociálním bydlení, tedy od vyhledání lidí ohrožených ztrátou bydlení, podporou před vstupem do sociálního bydlení i v průběhu jeho poskytování, až po ukončení spolupráce.

„Chtěli jsme poskytnout sociálním pracovníkům na obecních úřadech a v neziskových organizacích, kteří pracují nebo budou pracovat s klienty v sociálním bydlení, ucelený přehled hlavních témat, která se problematiky sociálního bydlení týkají,“ komentuje vydání materiálu Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV.

Při přípravě příručky byl kladen důraz hlavně na praktickou využitelnost pro pracovníky v přímém kontaktu s cílovými skupinami sociálního bydlení, k postupnému sjednocování praxe sociální práce na obecních úřadech a poskytnutí vodítek k její praktické realizaci v místech, kde se sociálnímu bydlení obce začínají systematičtěji věnovat.

Nová metodika je dílem širokého autorského kolektivu, konzultujících expertů a dalších připomínkujících subjektů nejen z MPSV. Pro lepší přehlednost je příručka rozdělena do několika brožur, z nichž se každá věnuje jednotlivým okruhům témat a je k dispozici v tištěné i elektronické verzi.

Pro více informací a možnost stažení materiálu (v PDF) navštivte webové stránky projektu www.socialnibydleni.mpsv.cz.

zdroj: https://www.mpsv.cz/files/clanky/36199/TZ_-_SPvSB.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Alarm Clock Apple Back To School 2781814 Previous post Křehké štěstí malých perfekcionistů
Ras6a6ca3 Seda2 Next post Antonín Seďa: “Prohrané politické bitvy ještě neznamenají prohranou válku”