22. 4. 2024
Dsc 3649

Učebny a odborné dílny na hradecké Vocelovce prošly modernizací

Královéhradecký kraj investoval 11,5 milionu korun do nových učeben pro jazykové a digitální vzdělávání a vybavil dílny pro praktickou výuku řemeslných oborů na SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové. Finanční prostředky na projekt pokryla z 90 procent dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a zbývající částku uhradil kraj.

„Naše školy se postupně stávají centry celoživotního vzdělávání a tím, že jsme realizovali tento projekt, zkvalitníme kurzy, které naše škola v této oblasti nabízí. Jsou zaměřené na komunikaci v cizích jazycích, na práci s moderními digitálními technologiemi a na technické a řemeslné vzdělávání. Absolventi kurzů si prohloubí odborné znalosti a můžou tak na trhu práce najít daleko lepší uplatnění,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

„Zmodernizovali jsme tři odborné učebny v budově školy a jednu v domově mládeže s celkovou kapacitou až 109 lidí. Do učeben a odborných dílen jsme pořídili nové vybavení. Zajistili jsme bezbariérovost prostorů, ve kterých budou kurzy probíhat, včetně rekonstrukcí dvou výtahů a toalet. Areál školy jsme ještě oddělili od přilehlé komunikace živým plotem,“ sděluje radní Václav Řehoř odpovědný za krajské investice.

Investice přispěje ke zvýšení odborných znalostí a dovedností absolventů školy i kurzů dalšího odborného vzdělávání. „Potřeba celkové modernizace vyplynula ze zvýšeného zájmu o absolventy technických oborů. Učebny budeme převážně využívat v odpoledních činnostech, například pro kurzy elektroniky a robotiky, automatizace, jazykových kurzů zaměřených na stavební či automobilní obory. Pořízené vybavení každý rok využije až 212 účastníků kurzů,“ doplňuje ředitel školy Lukáš Nepokoj.

Celkové výdaje projektu dosáhly zhruba 11,5 milionu korun, z čehož 90 procent pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbylou část hradil Královéhradecký kraj ze svých prostředků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tornado 1193184 1280 Previous post Město Hradec Králové zvládlo orkán bez výraznějších komplikací
807c26ea 4e4e 11ea 9235 12a7f40d3a1d Next post Biskup Královéhradecké diecéze Mons. Jan Vokál navštívil Fakultní nemocnici Hradec Králové