Jičínsko – V Roubousích u Jičína by do tří let měla vyrůst nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Krajští zastupitelé dali zelenou financování projektu. Stavební práce by mohly začít příští rok. Většinu předpokládaných nákladů ve výši 73,3 milionu korun včetně DPH pokryje evropská dotace.

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje má na území regionu celkem 17 základen. Naším cílem je zajistit dostatečnou kapacitu této infrastruktury a také zvýšit odolnost jednotlivých objektů. Výstavbou nové základny u Jičína zajistíme větší akceschopnost a také zvýšíme kapacitu pro činnost záchranářů na celém Jičínsku. Rozvoj výjezdových základen záchranářů připravujeme také v dalších částech regionu, nejprve v Jaroměři a poté také v Náchodě, uvedl hejtman Martin Červíček.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Nové výjezdové stanoviště vznikne v blízkosti nedávno otevřeného obchvatu Robous u Jičína.  V rámci projektu dojde k výstavbě nové budovy výjezdového stanoviště včetně jeho vybavení, komunikací a zpevněných ploch.

Stavba nového výjezdového stanoviště v Robousích je nezbytná. To stávající v nemocničním areálu v Jičíně se ukázalo jako zastaralé zejména během pandemie. Záměr má zpracovanou projektovou dokumentaci pro provedení stavby a byla podána žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Kraj zároveň zažádal o dotační podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2. Ta by mohla pokrýt až 85 % uznatelných nákladů, doplnil radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.

Celkové plánované výdaje investice činí 73,3 milionu korun, z toho 49,5 milionu by měla pokrýt evropská dotace, zbylé náklady dofinancuje kraj ze svého rozpočtu. Předfinancování proběhne z vlastních zdrojů kraje. Administraci projektu má na starost krajské Centrum investic, rozvoje a inovací.

Financování schválili zastupitelé. Kraj proto nyní začne připravovat vyhlášení veřejné soutěže na stavební práce. V optimální situaci začne výstavba nové výjezdové základny v roce 2024, hotovo by mohlo být v roce 2026.