V aule hradecké Fakulty informatiky a managementu (FIM UHK) se 12. dubna 2018 se sešli studenti, aby vyslechli přednášku špičkového manažera firmy innogy pana Thomase Merkera s názvem Kam směřuje energetika. Fakultu navštívil spolu s předsedou představenstva firmy Magnalink, a.s., panem Bořkem Havránkem. 

Absolvent univerzity v Jeně díky dlouholetému pobytu v Česku nejprve perfektní češtinou zavzpomínal na svoje studijní léta a s úsměvem konstatoval, že když se na univerzitě trápil s účetnictvím, rozhodně netušil, že jednou bude finančním ředitelem. “Když se něco nedaří, nevzdávejte to”, povzbudil přítomné. Zdůraznil i důležitost provázanosti teorie s praxí. Dál už se hovořilo o současných trendech v oblasti energetiky a roli, kterou v ní významně hrají moderní informační technologie. Pan Merker se také zmínil o připravované spolupráci mezi univerzitou, městem Hradec Králové a innogy ČR v oblasti smart cities a možnosti využití tohoto konceptu ve východočeské metropoli. Závěr setkání patřil besedě na základě otázek z publika.  

Rozhodně oceňuji srozumitelnost, s jakou přednášející dokázal vše jednoduše vysvětlit, nebál se dělat si legraci i sám ze sebe a studenty vnímal jako své partnery. Cítil jsem, že žádný dotaz není hloupý, přednášející na vše rád odpověděl. Velmi mne zasáhla prezentovaná myšlenka – zda chci budoucnost jenom přijímat, nebo ji sám tvořit. Pro mě osobně bylo setkání velmi inspirující a jsem rád, že jsem se ho mohl zúčastnit,“ hodnotí vystoupení jeden ze studentů. 

Přednáška navázala na sérii předchozích zvaných přednášek, kterými se fakulta snaží studentům představit špičkové odborníky prosperujících podniků a institucí a jejich cesty k dosažení profesního úspěchu.  

autorka tiskové zprávy : Věra Palánová, děkanát FIM