2. 12. 2023
1500x500

Světovým dnem proti rakovině si celý svět dnes připomíná nutnost šířit povědomí o této zákeřné nemoci

Praha – Liga proti rakovině Praha proto u příležitosti Světového dne proti rakovině uspořádala společně s Českou lékařskou společností J.E.P. Sympozium pro laickou i odbornou veřejnost. Tématem byly nádory průdušek a plic.

Zvolené téma objasňuje předsedkyně Ligy Michaela Fridrichová: „Rakovina plic je ročně v naší republice diagnostikována zhruba 6500 pacientům, přičemž asi 5400 nemoci podlehne. Jako Liga proti rakovině si klademe pro celý letošní rok za cíl informovat o prevenci, kam patří především nekouření, ale také o možnostech časného záchytu plicního karcinomu jako předpokladu k úspěšné léčbě.“

Přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN Martina Koziar Vašáková ve svém příspěvku připomenula, že plicní onemocnění patří u nás mezi nejčastější příčiny invalidity. V případě karcinomu plic a průdušek je jednoznačným viníkem kouření společně se znečištěným životním prostředím, přičemž zdůraznila, že kouření zvyšuje riziko onemocnění 22krát. Podrobně seznámila posluchače s novým pilotním programem screeningu bronchogenního karcinomu u kuřáků a parametry, podle kterých jsou lidé, dlouholetí kuřáci, do studie vybíráni. Cílem studie je záchyt onemocnění v časných stádiích, tedy v bezpříznakové etapě
nemoci, a významné rozšíření možností léčení, včetně plného uzdravení pacientů.

Předsedkyně Ligy proti rakovině Michaela Fridrichová z Ústavu radiační onkologie Fakultní Nemocnice Bulovka se ve svém vystoupení věnovala epideomiologii bronchogenních nádorů a především kouření. Vedle jednoznačné škodlivosti kouření cigaret zmínila také nové, a zvláště pro mládež, dokonce i pro děti,
atraktivní formy kouření, tzn. vapování, užívání nahřívaného tabáku, vodních dýmek a vstřebávání nikotinových sáčků. Pořízení nikotinových sáčků zatím stát nereguluje, takže si je dnes mohou koupit i děti. Novela zákona regulující prodej těchto výrobků je teprve ve stadiu schvalování. Nebezpečí doktorka Fridrichová spatřuje zvláště v mylné představě uživatelů, že se jedná o tzv. zdravé kouření. Užíváním moderních nikotinových výrobků, kde je navíc nikotin často v mnohem vyšších dávkách než v cigaretách, nastupuje závislost mnohem rychleji. Paní předsedkyně ukončila své vystoupení slovy: „Žádná forma příjmu nikotinu není bezpečná nebo zdravá.“

Široké spektrum chirurgického řešení nádorů plic představil primář Chirurgické kliniky 1. LF UK a FNB Pavel Horák. Ve svém příspěvku podrobně popsal parametry diagnostických, kurativních i paliativních indikací k operaci. Popsal také vývoj v chirurgických postupech, který směřuje k využívání šetrnějších miniinvazivních anatomických resekcí. Ty ze své podstaty znamenají nižší zátěž pacienta, snižují pravděpodobnost pooperačních komplikací a v důsledku i
dřívější návrat ke zdraví či k dalšímu léčebnému postupu.

Jana Krejčí z Kliniky pneumologie 3. LF UK a FNB seznámila publikum s možnostmi systémové léčby bronchogenního karcinomu. Podtrhla skutečnost, že rakovinu plic sice stále charakterizuje vysoká mortalita, zároveň ale dochází v posledních letech k nevídanému rozvoji diagnostiky i léčebných postupů,
které umožňují jak úplné vyléčení pacientů, tak prodloužení doby přežití. Zdůraznila, že úspěšná léčba bronchogenního karcinomu je výsledkem multidisciplinárních týmů, které sestavují léčebný plán na míru jednotlivým pacientům s přihlédnutím k pokročilosti rakovinného bujení a zároveň zdravotnímu stavu pacienta. V posledních letech se rozšiřují možnosti tzv. cílené (biologické) léčby a imunoterapie.

Léčení prostřednictvím radioterapie se ve svém vystoupení věnovala Tereza Drbohlavová z Ústavu radiační onkologie FNB, kdy vysvětlila nejen typy
léčebného záření, ale provedla posluchače celou procedurou plánování ozařování se záměrem zacílit co nejpřesněji na nádor, přitom ochránit okolní orgány a minimalizovat tak nežádoucí účinky.


LIGA PROTI RAKOVINĚ PRAHA, z.s. je nezisková organizace, která byla založena již v roce 1990. Členy jsou nejen onkologičtí pacienti a jejich rodinní příslušníci, ale i občané s humanitárním cítěním a zdravotníci. Téměř 60 onkologických pacientských organizací z celé republiky jsou kolektivními členy.

Liga je členem mezinárodních organizací ECL a UICC. Snahou Ligy je snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice. K dosažení tohoto cíle si vytyčila tři hlavní dlouhodobé programy:

• soustavné informování veřejnosti o nádorové prevenci
• snaha o zlepšení kvality života onkologicky nemocných
• podpora onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či kompletizace onkologických pracovišť.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

7840 14938414 Previous post Zmlazení keřových porostů
A 2 Next post Krajská výprava zaznamenala na Olympiádě dětí a mládeže historicky nejlepší výsledek