Přednáška se bude věnovat genezi a vývoji hnutí secese/moderny na území východních Čech v národním a středoevropském kontextu.

Na vybraných příkladech staveb a funkčně rozrůzněných stavebních úloh (privátní rodinný dům/vila – veřejné stavby kulturních institucí – architektura úředních staveb) charakterizuje širší stylovou paletu, uplatňující se ve východočeské architektuře v období cca 1895 až 1918, a zaměří se na díla klíčových tvůrců (Antonín Balšánek, František Sander, Jan Kotěra, Otakar Novotný, Josef Gočár ad.) charakterizující v hlavních uměleckých centrech regionu jednotlivé tvůrčí proudy.

Pozornost bude věnována také širšímu kulturně-politickému kontextu vybraných stavebních zakázek a vztahu dobové teorie a umělecké kritiky k architektonické praxi.

Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. historik umění

Řadu let pracoval v památkové péči, od roku 2006 působí v Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Badatelsky se věnuje moderní české architektuře a baroknímu umění. Autorsky či spoluatorsky se podílel na následujících výstavních katalozích a publikacích: Architektonické a stavební plány Pardubicka (1999); Ke slávě Ducha. Sedm století církevního umění v královéhradecké diecézi (2003); Karel Řepa. Pardubický architekt ve věku nejistot (2003); Kaleidoskop tvarů. Století moderní architektury v Pardubickém kraji (2006); Ve víru modernosti. Architektura 20. století v Královéhradeckém kraji (2008); Slavné vily Pardubického kraje (2009).

Vstupné 50/25* Kč