Ostrava – V Komenského sadech v Ostravě bude 19. dubna v 11:00 hodin vysazen Strom Olgy Havlové. Město Ostrava se tak jako třetí v pořadí připojí k celoroční kampani Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) s názvem Olga je tu s námi a připomene si nedožité 90. narozeniny zakladatelky nadace paní Olgy.

Před pěti lety bylo při slavnostních setkáních po celé zemi vysazeno 85 Stromů Olgy Havlové na počest jejích tehdy nedožitých 85. narozenin. Nadace ve výročním roce 2023 navázala výsadbou dalších pěti stromů Olgy Havlové a odhalením pamětní desky na místech úzce spojených s životem a působením paní Olgy.

Slavnostního aktu v Komenského sadech se spolu se zástupci nadace zúčastní představitelé města Ostrava a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Pomyslnou hymnu vzpomínkového roku 2023 Píseň pro Olgu od zpěvačky a skladatelky Anety Langerové zazpívá sólistka z Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava v doprovodu čtyř hudebníků. 

Každé ze setkání u nově vysazeného Stromu Olgy Havlové je spojeno s jednou z oblastí, které byly pro paní Olgu zásadní a jimž se nadace systematicky věnuje. V Ostravě na téma „SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA S DŮRAZEM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH DĚTÍ“ promluví dlouhodobý spolupracovník nadace Sri Kumar Vishwanathan, předseda obecně prospěšné společnosti Vzájemné soužití. Jejím cílem je zvyšovat porozumění mezi romskou komunitou a většinovou společností.

Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý,“ říká Monika Granja, ředitelka nadace. Dle jejích slov je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle a ČSOB jako partnera Fond vzdělání. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. „Od vzniku programu v roce 1995 získalo pravidelnou stipendijní podporu 685 studentů a dalších 614 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem poskytnuto 40,5 milionu korun, uvádí Monika Granja.

Na místě setkání u Stromu Olgy Havlové bude mít nadace svůj stánek s informacemi o činnosti a mimořádné sbírce Dárek pro Olgu, jejímž cílem je vybrat v roce nedožitých 90. narozenin paní Olgy symbolických 900 000 korun na pomoc znevýhodněným lidem. Úspěšné dosažení cílové částky a následné rozdělení mezi potřebné by pro ni bylo tím nejlepším narozeninovým dárkem. Více ke sbírce na www.olgahavlova.cz