19. 5. 2024
Sd 2

Stavba spolkového domu v Náchodě může začít

Realizaci největší investice města Náchoda za posledních deset let již nic nebrání. Starosta Jan Birke v pondělí podepsal za účasti místostarostů Jana Čtvrtečky, Pavly Maršíkové a Františka Majera smlouvu o dílo s p. Vratislavem Zítkou, jednatelem společnosti Průmstav Náchod, s.r.o. U podpisu smlouvy nechyběl také autor projektové dokumentace Tomáš Vymetálek.

Vítězem veřejné zakázky se na konci ledna letošního roku stala společnost CE – ING s.r.o., Náchod, s nabídkovou cenu 56.040.708,87 Kč včetně DPH 21%.

„Ta před podpisem smlouvy z tendru odstoupila z důvodu nepředvídatelných výkyvů cen surovin a stavebních materiálů a také nedostatku pracovních sil v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Proto jsme oslovili druhého v pořadí – firmu Průmstav Náchod s nabídkovou cenou 56.794.833,76 Kč včetně DPH,“ vysvětlil starosta Jan Birke.

foto: Městský úřad Náchod

Zahájení stavby nového zázemí pro náchodské spolky předcházela demolice hasičské zbrojnice čp. 148 a přilehlých objektů, a následně archeologický záchranný výzkum. „Všechny přípravné práce proběhly již v loňském roce a zájmové území v centru města je tak připraveno pro zahájení stavebních prací. Stavba bude zahájena v průběhu května a její dokončení předpokládáme do konce roku 2023,“ uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Stavba spolkového domu podle architektonického návrhu kanceláře Tomáš Vymetálek Architects, s.r.o., z Hradce Králové zaplní vzniklou proluku mezi domy v Hurdálkově ulici. V prostoru před spolkovým domem vznikne volné prostranství se zpevněným povrchem a městskou zelení. Své zázemí pro setkávání tady najde celá řada náchodských spolků. Budou zde moci pořádat výroční schůze, přednášky, školení a mnoho dalších aktivit. Projekt počítá se sálem pro cca 50 osob, výstavními prostory pro expozice významných náchodských rodáků – spisovatele a nakladatele Josefa Škvoreckého a architekta Jana Letzela, i s menšími ateliéry a klubovnami.

foto: Městský úřad Náchod

„Stavba spolkového domu, na který Náchod čeká již řadu let, bude rozhodně krásnou stavbou na skvělém místě. A především – když ji nepostavíme nyní, nepostavíme ji už nikdy. Ceny materiálů a práce budou jen stoupat a jen těžko bychom v rozpočtu města hledali finanční prostředky na výstavbu takovéto veřejně prospěšné stavby,“ dodal starosta Jan Birke.

foto: Městský úřad Náchod

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Otevreni Pevnosti Dobrosov 10 Previous post Pevnost Dobrošov se po třech letech znovu otevírá návštěvníkům
Pojd Dal 2022 Vizual 2 Next post The Tap Tap připravují jubilejní desátý ročník festivalu Pojď dál