Jičín – Radní Královéhradeckého kraje schválili navýšení finančních prostředků na projekt stavby nového multifunkční pavilonu v areálu Oblastní nemocnice Jičín. Původní předpokládaná částka 622 milionů korun na realizaci projektu včetně pořízení zdravotnických přístrojů a dalšího zdravotnického zařízení stoupla o 70 milionů korun. Stavební práce nadále probíhají podle harmonogramu, ale navýšení financování musí ještě schválit zastupitelé na březnovém jednání.

 „Musíme reagovat na výrazně navýšení cen stavebních prací a materiálů v důsledku války na Ukrajině. Zároveň jsme na základě zkušeností z pandemie covidu změnili dispozice a zdravotnické technologie v laboratořích. Oproti původnímu záměru se jedná o navýšení přibližně o 11 procent. Věřím, že zastupitelé změny schválí, aby nový pavilon mohl pacientům začít sloužit už v prvním čtvrtletí příštího roku,“ sdělil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice.

 V nové multifunkční budově Oblastní nemocnice Jičín v podzemním podlaží vznikají kromě laboratoří a magnetické rezonance také skladové prostory, strojovny a šatny pro personál. V prvním nadzemním podlaží bude transfúzní stanice, hematologie, odběrový úsek a interní ambulance a poradny. Ve druhém patře pavilonu projekt počítá s centrem klinických laboratoří a ve třetím s hemodialýzou. Ve čtvrtém patře bude mít zázemí stacionář onkologie, v pátém budou prostory pro provozní technologie budovy. Součástí stavby nové budovy pavilonu A bude i jednopodlažní spojovací koridor, který naváže na stávající krček mezi pavilony D a E.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Stavba nového pavilonu, která začala v srpnu 2022, pokračuje podle harmonogramu. Aktuálně jsme již prostavěli zhruba 300 milionů korun. V objektu nyní probíhají práce uvnitř budovy, kdy stavaři například vylévají hrubé podlahy, pokládají obklady, montují okna, veškeré rozvody a zateplují spojovací krček budov. Ve fázi dokončení je i hrubá stavba na objektu náhradního zdroje. Stavební práce by měly skončit na konci září s předpokladem, že pavilon by mohl zahájit provoz již v prvním čtvrtletí roku 2024,“ doplnil náměstek Bulíček.

Oblastní nemocnice Jičín má zhruba 800 zaměstnanců a 500 lůžek. „Díky této krajské investici bude mít jičínská nemocnice multifunkční pavilon s nadčasovými prostory pro potřeby pacientů, s vyhovujícím zázemím pro zdravotnický personál a další zaměstnance. Lékaře a sestry tu budeme mít pouze tehdy, pokud jim kromě odpovídajícího finančního ohodnocení poskytneme podmínky pro další odborný rozvoj v prostředí vybaveném novými technologiemi. Stavba pavilonu A v Jičíně není jedinou velkou investiční akcí, neboť modernizace všech krajských nemocnic patří k našim hlavním prioritám,“ dokončil hejtman Martin Červíček.