Statistická ročenka 2019 přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, který je doplněn o základní demografické informace a údaje, jež ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy.

Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2019 je členěna do dvanácti kapitol, z toho hlavní tabulkové části jsou řazeny do pěti kapitol, které obsahují informace o vyplácených, přiznaných a zaniklých starobních, invalidních a pozůstalostních důchodech a v neposlední řadě přináší důležité informace o změnách mezi stupni invalidního důchodu.

Z dat vyplývá, že Česká správa sociálního zabezpečení k 31. 12. 2019 vyplácela důchod 2 897 527 důchodcům v ČR a 98 272 důchodcům byl vyplácen důchod do zahraničí. Nejvyšší podíl na vyplácení důchodů do zahraničí tvoří tradičně Slovensko (34 513 důchodců), dále Německo (19 535 důchodců) a Polsko (16 544 důchodců). Roční výdaje na důchody v roce 2019 činily 459,3 mld. Kč, přičemž v předchozím roce tyto výdaje dosáhly částky 423,7 mld. Kč.

Call centrum České správy sociálního zabezpečení pro poradenství v oblasti důchodových nároků v minulém roce vyřídilo dotazy 165 870 klientů. Klientské centrum (KC) ústředí ČSSZ řešilo v minulém roce celkem 39 139 požadavků klientů, přičemž mezi nejčastější důvody patřilo získání obecných informací o důchodu, důchodovém pojištění či dobách důchodového pojištění. Významný podíl na návštěvnosti KC ústředí ČSSZ zaujímá rovněž zájem o konzultace k budoucímu nároku na důchod a o informativní výpočet důchodu.

Více informací najdete na webových stránkách ČSSZ v sekci Statistiky nebo čtvrtletně aktualizované sekci Otevřená data“ a v přiložené Statistické ročence z oblasti důchodového pojištění 2019.

zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/-/tz-statisticka-rocenka-2019-shrnuje-nejdulezitejsi-ukazatele-v-oblasti-duchodoveho-pojisteni