Náchod – V loňském roce v náchodském okrese ukončily činnost dvě dětské lékařky a vyvstala otázka budoucnosti zajištění zdravotnické péče o děti v regionu obecně.

„Protože tato problematika se bezprostředně dotýká nás starostů, a to nejen v našem kraji, inicioval jsem aktivní řešení zejména na úrovni kraje a požádal jsem o společnou schůzku s hejtmanem Královéhradeckého kraje Martinem Červíčkem,“ uvedl starosta Náchoda Jan Birke.

Řešení musíme hledat společně a jsem rád, že i všichni starostové (Náchod, Jaroměř, Hronov, Broumov, Meziměstí, Police n. M., Nové Město n. M., Červený Kostelec, Teplice n. M.) se dnešního jednání na KÚ za účasti náměstka pro zdravotnictví Zdeňka Finka, za Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje MUDr. Jiřího Řezníčka, ředitele Oblastní nemocnice Náchod RNDr. Bc. Jana Macha a jako zástupce pediatrů MUDr. Lukáše Eimera zúčastnili a přinesli do debaty s hejtmanem celou řadu konkrétních podnětů,“ upřesnil Jan Birke a dodal: „Naším cílem je vytvořit pro řešení na národní úrovni zázemí a oporu v nás starostech s tím, že otázka zajištění pediatrické péče (a v budoucnu zcela jistě půjde i o jiné obory) je zcela zásadní a je nutné řešit ji systémově. Dnes už nejsme v situaci, že by stačilo o tom jen hovořit, ale naší snahou je přimět Ministerstvo zdravotnictví ČR a zdravotní pojišťovny ke konkrétním krokům, které povedou ke stabilizaci v co nejkratším časovém horizontu. „Přetahování se“ o lékaře v rámci kraje nebo celé ČR nic neřeší. Dostupnost lékařské péče o naše děti je naší prioritou a zodpovědností! Bez systémového řešení (počínaje vzděláváním budoucích lékařů) v rámci celé ČR se však neobejdeme a bijeme tedy společně na poplach!“