25. 5. 2024
K4

Stáří 21. století v České republice

Hradec Králové –  S psychoterapeutkou a supervizorkou Danu Klevetovou jsme se tentokrát zaměřili na téma stáří na začátku třetího tisíciletí. Nyní je příležitost přehodnotit dosavadní způsob života a chápání stáří. Je nutné zamyslet se nad často používanou větou – stáří je konec života. Etapa stáří je stejně důležitá jako každá jiná a zaslouží si stejný důraz na rozvoj jako dospělost a mládí.

Připomeňme si, že období stáří trvá 30–40 let a bude stejně dlouhé jako mládí a dospělost. Zaslouží si proto pozornost a zájem nejenom ze strany samotného seniora, ale i ze strany pomáhajících profesí a v neposlední řadě i zájem státní sociální a zdravotní politiky. Stáří je další vývojová etapa lidského života, ve které je hlavní důraz kladen na uchování pohybových dovedností a psychosociální rozvoj osobnosti. Stáří není konec života, teprve smrt přináší konec života. Prodloužení lidského života a vzájemné soužití všech věkových skupin ve společnosti dává prostor k vytvoření nového modelu osobního růstu, kde nebudou vytvářeny hranice mezi mládím, dospělostí a stářím, kde bude lidský život chápán jako jeden nepřetržitý celek od narození až do smrti.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Současná medicína přinesla pokrok v léčbě akutních i chronických nemocí, ale zapomněla hledat takové cesty, aby člověk převzal zodpovědnost za své zdraví, dodržoval léčebné režimy a zabudoval do svého hodnotového systému péči o vlastní zdraví. Zdraví je dar, který dostáváme zadarmo, bez zásluhy. Teprve když ho ztrácíme, zjistíme jeho nesmírnou cenu a toužíme, aby nám byl navrácen. Jak s ním však celé dny, měsíce, roky nakládáme?

Stále přetrvává biologický model zdraví, který je zaměřen na hodnocení tělesného zdraví a fungování jednotlivých orgánů. Ve stáří přicházejí fyziologické změny, se kterými je nutno počítat, ale také je svým životním stylem oddálit. Rychlý běh života vytváří nezdravý životní styl, jehož důsledky pak využívají farmaceutické firmy. Velká škála nabízených produktů vnucuje lidem představu, že zdraví se dá koupit. Vytváříme i umělé diagnózy pro staré lidi  a oni rádi léčí svůj algický vertebrogenní syndrom namísto toho, aby se zaměřili na správná pohybová cvičení. Televizní reklamy na léčiva proti nadýmání  a bolesti kloubů vzbuzují reakci: klidně se přejídej, dáme ti lék, klidně se pře- těžuj, máme mast na bezbolestný pohyb. A tak občané, a to nejenom ve vyšším věku, chodí k lékaři a sami si určují diagnózy a sami by si rádi předepisovali léky. Chaos rolí tak často vnáší nedorozumění mezi lékaři a starými  lidmi.

A co příště? : Biopsychosociální model zdraví

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Screen 2022 06 03 10 17 49 Previous post V červnu se úplně uzavřou další dvě silnice
763c995c E24f 11ec 8b99 164b2ae4754b Next post Obchodní zóny na Pražském Předměstí propojí nová komunikace