19. 5. 2024
Obnova Zámeckého Kopce 66

Splnění dlouhodobého snu města a Státního zámku Náchod – zahájení revitalizace zámeckého kopce

Obyvatelům Náchoda, a nejenom jim, se splní dlouholeté přání – ve středu byla slavnostně zahájena revitalizace zámeckého kopce. Od roku 2014 se revitalizace připravovala ve spolupráci Národního památkového ústavu, Územní památkové správy na Sychrově (NPÚ, ÚPS na Sychrově) a města Náchoda. Tato významná investiční akce si klade za cíl nejen geotechnickou stabilizaci svahů, obnovení sítě cest a celkové odvodnění kopce, ale i vizuální propojení zámku s městem.

Zámecký kopec v Náchodě je kulturním fenoménem. Původně se jednalo o otevřený pastevecký kopec, který byl v polovině 19. století osazený ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal přirozeným náletem, až se stal listnatým lesem. Kvůli tomu jsou jižní svahy nestabilní, v některých místech se sesunuly a celý kopec je pokryt souvislým porostem.

Předmětem a cílem projektu je propojení areálu Státního zámku Náchod s centrem města Náchoda. Tímto krokem dojde k vyřešení dlouholetých problémů spojených se stabilitou a hydrogeologickými poměry kopce. V rámci projektu bude řešeno především statické zajištění svahu před sesuvy, hydrogeologické poměry a odvodnění kopce, obnova cestního systému (mlatové cesty, lávky, mobiliář, osvětlení) a arboristická koncepce celého kopce (kompletní revitalizace dřevin – vykácení náletů, stromů v havarijním stavu nebo z kompozičního hlediska, ošetření napadených dřevin, nová výsadba stromů, ovocných sadů, aleje a keřového patra).

Projekt umožní občanům a návštěvníkům města Náchoda využít kopec pro relaxační procházky, odpočinek i prohlédnout si město z výšky. Vznikne také exteriérový prohlídkový okruh, a to ve spolupráci NPÚ, Města Náchoda a Městského informačního centra (prodej vstupenek na exteriérovou expozici s výkladem). Budou zde pořádány kulturně-společenské akce (v lokalitě ul. Zámecká a v prostoru nově zbudovaného vstupu na kopec u Karlova náměstí).

„Revitalizaci zámeckého kopce považuji za velice významnou z hlediska jeho nutné stabilizace a památkové obnovy krajinných prvků. Na celém projektu si velice cením příkladné spolupráce Národního památkového ústavu s vedením města Náchoda, které zafinancovalo projekt obnovy. Díky této výjimečné kooperaci se v průběhu tří let dočkáme zatraktivnění lokality propojující Karlovo náměstí s areálem zámku. Pochopitelně, že vlastní realizace bude stát nejen nemalé finanční prostředky, ale zároveň bude znamenat i určitá omezení jak pro občany Náchoda, tak i návštěvníky unikátního hrado-zámeckého komplexu. Věřím, že výsledek bude významným přínosem pro zlepšení vnímání centra města, stane se místem odpočinku a setkávání místních a bude využíván hojně i turisty“, komentuje zahájení projektu Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, Územní památkové správy na Sychrově, pod jehož vedení Státní zámek Náchod spadá.

Projekt je financován Ministerstvem kultury z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, částka 197 milionů korun bude uvolňována postupně. Generálním dodavatelem je litoměřická firma Gardenline s.r.o., příjemcem dotace je Národní památkový ústav. Revitalizace kopce bude ukončena v roce 2022.

„Jsem moc rád, že se po téměř šesti letech dočkáme zahájení realizace této dlouho a pečlivě připravované akce. Jednání a příprava celého projektu nebyla jednoduchá. Stálo nás to s kolegy mnoho hodin vyjednávání a pracovních schůzek, které nás však vždy posunovaly správným směrem. Jednalo se především o dlouhodobé jednání o vzájemné směně pozemků, které se dotýkají, anebo jsou přímo situovány v prostoru plánované revitalizace“, upřesňuje starosta Náchoda Jan Birke a dodává: „Pro nás Náchoďáky je starost o naše město vždy na prvním místě, proto fakt, že se podařilo i v této nelehké době takovouto náročnou a nákladnou investiční akci státu odstartovat, je pro nás dobrou zprávou. Turismus je v Náchodě v posledních letech na vzestupu, návštěvníkům se u nás ve městě líbí a rádi se sem vracejí. Jsem přesvědčen, že náchodská veřejnost i návštěvníci našeho města obnovu zámeckého kopce, která je dalším významným krokem ke zkrášlení centra města, ocení.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Covid 19 5073811 1280 Previous post Epidemie ještě není za námi. Rizikem je především cestování
Rockforpeople1 Next post Rock for People oznamuje datum i první dvacítku potvrzených umělců