Dne 10. dubna 2018 pořádá Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR konferenci na téma „Ústavní zakotvení státního zastupitelství“. Jde o zásadní a stále nevyřešené téma, které se dotýká postavení a plnění úkolů státního zastupitelství v České republice.

Diskutovat se zřejmě bude o možných změnách Ústavy ČR, jakož i o potřebnosti nového zákona o státním zastupitelství. Gestorem akce je předseda Ústavně-právního výboru Miroslav Antl, konference je organizována za odborné podpory Unie státních zástupců. Před zahájením akce proběhne v 9:30 tiskový briefing k tématu.

Veřejná žaloba je orgánem svého druhu, stojícím na pomezí moci výkonné a soudní, přičemž názory na jeho povahu se různí. V odborné veřejnosti se objevují i hlasy, aby se státní zastupitelství zařadilo k moci soudní se všemi atributy justiční nezávislosti. Na konferenci se svými příspěvky vystoupí přední postavy českého práva. Profesor Jiří Přibáň promluví k tématu dělby moci v justici, místopředseda Ústavního soudu profesor Jaroslav Fenyk se bude zabývat systémem veřejné žaloby ve vybraných evropských zemích. Soudce Ústavního soudu profesor Jan Musil shrne ústavní judikaturu ke státnímu zastupitelství a profesor Aleš Gerloch uvede pohled na ústavní zakotvení veřejné žaloby de lege lata a de lege ferenda. Akci zahájí předseda Ústavně-právního výboru Senátu PČR Miroslav Antl, dále ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán, předseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Šámal, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman i prezident Unie státních zástupců Jan Lata.

zdroj: http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=25.3.2018&O=11&id=2424&from=M