Praha – Skupina ČEZ díky úsporným opatřením v administrativních budovách ušetřila od října do prosince 2022 celkem 15 % spotřeby plynu a 13 % spotřeby elektřiny.  ČEZ zároveň zintenzivnil program snižování energetické náročnosti – do zateplení a dalších energetických úspor bude investovat v průměru 45 milionů korun ročně. Napomoci tomu mají mimo jiné i instalace tepelných čerpadel a fotovoltaik na budovách, nebo plánovaný jednotný centrální dispečink pro efektivnější regulaci vytápění, chlazení a vzduchotechniky v budovách ČEZ napříč celou republikou.

V kanceláři maximálně 20 stupňů, nižší teplota ohřevu teplé vody, výměna zářivek za LED osvětlení, o víkendech a státních svátcích snížení vytápění. To jsou hlavní úsporná opatření, ke kterým ČEZ sáhnul na začátku letošní topné sezóny ve svých administrativních budovách. Za poslední tři měsíce roku 2022 díky tomu ve 26 objektech vytápěných plynem nebo dálkově, ušetřil meziročně 15 % spotřeby plynu (objemově 2 169 GJ). V celém portfoliu spravovaných budov, které čítá přes sto objektů po celé České republice, se uspořilo 13 % spotřeby elektřiny (727 MWh).

Při plošném snižování teploty v budovách vycházel ČEZ z doporučení české vlády i evropských institucí. K největšími snížení tak došlo zejména v prostorách, kde se lidé příliš nezdržují: na chodbách, na toaletách, ve skladech nebo v garážích. Významný byl také útlum teploty v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu. K úsporám přispělo i mírné počasí.

„Energetická krize ještě více podtrhla celoevropský trend, který podporuje energetické úspory. Aktivně pomáháme šetřit energiemi českým domácnostem, podnikům i státním institucím, je tedy logické že i my sami půjdeme příkladem. Snížení teploty v budovách bylo prvním rychlým opatřením, ve kterém budeme pokračovat, ale zaměříme se teď i na komplexní systémová řešení,“ říká Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa ČEZ.

ČEZ ročně do oblasti snižování energetické náročnosti budov investuje v průměru 45 milionů korun: jedná se zejména o zateplování budov, výměny oken, modernější systémy měření a regulace, instalace úspornějšího osvětlení, ale třeba i výměnu kancelářských elektrospotřebičů (ledničky, kávovary) za energeticky méně náročné.

Loni například proběhla rekonstrukce administrativní budovy v Kolíně, při které došlo k zateplení pláště budovy, výměně oken a ke změně vytápění z přímotopů na tepelná čerpadla. V přípravě je rovněž osazování vybraných budov fotovoltaickými panely.

S dalšími úsporami pomůže také plánovaný centrální řídicí systém, který pomocí moderního software bude umět automaticky na dálku efektivněji a úsporněji řídit vytápění, chlazení, ohřev vody a vzduchotechniku v jednotlivých budovách. V pilotní fázi do něj bude zapojeno 35 administrativních objektů, postupně se počítá s jeho rozšiřováním.