Od pondělí 24. 8. 2020 mohou občané Náchoda plně využívat modernizovaný sběrný dvůr Technických služeb Náchod s.r.o. v ulici Myslbekova. Rekonstrukci sběrného dvora za celkem 18,7 mil. Kč prováděla firma Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí, od března do července letošního roku, projektantem byla firma Hauckovi, s.r.o., Zlič. 

Sběrný dvůr před rekonstrukcí

Stavební práce byly zahájeny na začátku března odstraněním původních zpevněných ploch, které byly tvořeny betonovými silničními panely a místy asfaltovým zástřikem. Plochy pro pojezd nákladních automobilů včetně ploch pro stání kontejnerů prošly následně úpravou, díky které je nová plocha ohraničena betonovými obrubníky a nechybí odvodnění vyspádováním k novým odvodňovacím žlabům a vpustím, které jsou zaústěny do nové dešťové kanalizace s odlučovačem ropných látek a novou přípojkou do stávající dešťové kanalizace v ulici Myslbekova. Nová dešťová kanalizace pak řeší likvidaci srážkových vod z rekonstruované asfaltové plochy a střech budov areálu. Nedílnou součástí modernizace je také rozšíření boxů z betonových prefabrikátů podél jižní hranice areálu o jeden nový box a osvětlení celého areálu novými LED svítidly na nových stožárech.

Sběrný dvůr během rekonstrukce

„Jde o jednu z největších investičních města Náchoda v letošním roce, která je příznivou změnou pro všechny, kteří využívají služeb technických služeb při likvidaci odpadu. Rád bych poděkoval všem obyvatelům i pracovníkům TS Náchod za trpělivost během stavebních prací, kdy bylo nutné využívat náhradní plochy v ul. Na Mokřinách,“ uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka, který si dnes nově zrekonstruované prostory osobně prohlédl s kolegy místostarosty Pavlou Maršíkovou a Františkem Majerem.

Sběrný dvůr po rekonstrukci

Od pondělí 31. 8. 2020 se provozní doba ve sběrném dvoře vrací do režimu letního provozu, a to až do 31. 10. 2020.

Otevřeno pro veřejnost bude v pondělí a ve středu 6:00-18:00, v sobotu 8:00-12:00 hodin.

V tomto týdnu, tj. ve středu 26. 8. 2020, bude ještě otevřeno ve zkrácené podobě, tj. od 6:00 do 17:00​ hodin.

Další podrobnosti a aktuální informace sledujte na https://www.tsnachod.cz/