Náchod – Na hlavní komunikaci procházející Náchodem právě rozkvétají sakury neboli třešně pilovité, které zde byly vysazeny v roce 2002. Jedná se o růžově kvetoucí plnokvětý kultivar Prunus serrulata ‘Kanzan’. Pojďme si však připomenout i trochu minulosti. Na Pražské ulici rostly před rokem 2002 hlohy. Jednalo se o růžově kvetoucí kultivar.

Tyto stromy postupně chřadly a výrazně prosychaly. Město Náchod je nechalo odborně posoudit Agenturou ochrany přírody a krajiny Praha (AOPK), která měla především posoudit možnost jejich napadení karanténní chorobou bakteriální spálou růžovitých. AOPK napadení vyloučila a charakter prosychání přisoudila spíše působení abiotických vlivů daných především silnou automobilovou dopravou. V průběhu dalších let docházelo k pravidelné údržbě stromů (např. prořezávání, hnojení roztokem do sond), která vyžadovala zvýšené náklady než jsou běžné u jiných alejových stromů, a přesto se zdravotní stav hlohů výrazně nezlepšil.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Z těchto důvodů se město Náchod rozhodlo o obměnu celé aleje. Ta spočívala ve výsadbě nových stromů mezi stávající hlohy. Sakury tak byly vysazeny v roce 2002, ale hlohy byly pokáceny až po zakořenění a ujmutí nových stromků v průběhu let 2003 a 2004.

foto: Městský úřad Náchod

Sakury byly zvoleny pro zachování růžového parteru Pražské ulice a díky tomu nám ji každoročně touto dobou rozzáří do růžova!