Pardubicko – V rámci cvičení SAFEGUARD Opočínek 2024, které se konalo 19. a 20. června, testovali vojáci pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství (KVV) Pardubice svou připravenost na plnění úkolů obrany, ochrany a strážního zajištění rozvodny Opočínek. Tuto akci zorganizovalo KVV Pardubice ve spolupráci se společnostmi ČEZ Distribuce a ČEPS.

Cíl cvičení a jeho průběh

Hlavním cílem cvičení bylo prověření úrovně připravenosti pěší roty Aktivní zálohy a štábu KVV Pardubice na zajištění teritoriální ochrany a obrany při střežení rozvodny Opočínek. Součástí cvičení byla také činnost na statickém kontrolně propouštěcím místě, která zahrnovala kontrolu vjíždějících vozidel a osob vstupujících do objektu, a nácvik reakcí na mimořádné situace.

„Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším hlavním cílem je zajistit spolehlivé dodávky elektřiny našim zákazníkům. Každé takovéto cvičení prověřuje nejen interní systémy, ale i spolupráci mezi všemi zainteresovanými subjekty. Je zároveň skvělou prevencí, jak zabezpečit základní životní potřeby obyvatelstva i zdraví osob,” uvedl bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce Radomír Valica.

Kiun5232

Význam spolupráce

Bezpečnostní ředitel ČEPS Martin Bílek zdůraznil význam dlouhodobé spolupráce s Armádou ČR: „Na součinnostních cvičeních s Armádou ČR, mezi něž SAFEGUARD Opočínek 2024 patří, se ČEPS podílí dlouhodobě. Jsem moc rád, že se i tentokrát ukázala naše výborná spolupráce a připravenost, která je zásadní pro bezpečnost a spolehlivost provozu elektroenergetické přenosové soustavy.“

Plukovník Petr Holý, ředitel KVV Pardubice, dodal: „Vojenská cvičení SAFEGUARD na reálných objektech kritické infrastruktury jsou optimální formou přípravy jednotky Aktivní zálohy na plnění úkolů v krizových stavech. V tomto směru jsou společnosti ČEPS a ČEZ Distribuce klíčovými partnery Teritoriálních sil, do jejichž struktury patří krajská vojenská velitelství s pěšími rotami Aktivní zálohy. Díky přístupu a podpoře ze strany uvedených společností vytváříme podmínky pro kvalitní přípravu a výcvik Aktivní zálohy.“

Historie a budoucnost cvičení SAFEGUARD

Cvičení SAFEGUARD se konají pravidelně již od roku 2011 a zahrnují spolupráci Armády ČR a dalších složek integrovaného záchranného systému. Řada z těchto cvičení probíhá v transformovnách ve správě společnosti ČEZ Distribuce, ČEPS a dalších provozovatelů distribučních soustav.

Tato pravidelná cvičení jsou klíčová pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti kritické infrastruktury státu a poskytují cenné zkušenosti a dovednosti pro všechny zúčastněné složky.


ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně, provozuje na území České republiky vedení v délce 167 628 km s 3,7 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více na www.cezdistribuce.cz