V srpnu 2019 dosáhl tým vědců a ochránců přírody průlomu v záchraně nosorožců bílých severních před vyhynutím. Vědci odebrali vajíčka ze dvou zbývajících samic, ta uměle oplodnili pomocí zmrazených spermií již uhynulého samce a vytvořili dvě životaschopná embrya nosorožců bílých severních.

S velkou podporou keňské vlády a za přítomnosti ministra Najiba Balaly vědecký tým zahrnující Safari Park Dvůr Králové celý postup v prosinci 2019 zopakoval a během Vánoc vytvořil další embryo. Tím se výrazně zvýšila šance na úspěšnou produkci mláděte a zároveň se ukázalo, že procedura je bezpečná a může být prováděna opakovaně, dokud zvířata příliš nezestárnou. Nyní probíhají přípravy na další kroky této záchranné mise.

Čtyři měsíce po průkopnickém prvním odběru vajíček tým zopakoval postup s nosorožci bílými severními Nájin a Fatu 17. prosince 2019 v rezervaci Ol Pejeta v Keni. Zvířata byla podrobena celkové anestezii a za pomoci ultrazvukové sondy se z jejich vaječníků podařilo odebrat devět vajíček (oocytů) – tři z Nájin a šest z Fatu. Anestezie i odběr vajíček proběhly hladce a bez komplikací. Oocyty byly okamžitě převezeny do laboratoře Avantea v Itálii. Po inkubaci a zrání devíti vajíček byla čtyři z Fatu a jedno z Nájin oplodněna spermatem samce Suniho za použití postupu zvaného ICSI (Intra Cytoplasm Sperm Injection). Jedno ze čtyř oplodněných vajíček z Fatu se nakonec vyvinulo v životaschopné embryo pomocí přístroje Geri®, inovativního stolního inkubátoru darovaného společností Merck s integrovanými schopnostmi kontinuálního sledování embryí. Embryo je nyní uloženo v tekutém dusíku spolu s dvěma dalšími embryi z prvního odběru.

„Jako keňská vláda jsme rádi, že projekt in vitro fertilizace severního bílého nosorožce konsorcia vědců a ochránců přírody z Keni, České republiky, Německa a Itálie dokázal úspěšně vytvořit tři embrya nosorožců bílých severních, která budou v následujícím období vložena do samic nosorožce bílého jižního jakožto náhradních matek. V situaci, kdy nosorožci bílí severní čelí hrozbě bezprostředního vyhynutí a na celém světě zůstávají pouze dva jedinci tohoto druhu, samice Nájin a Fatu, nacházející se v současné době v Keni, představují tyto kroky pro Keňu i její partnery velké vítězství. Jedná se o choulostivý proces. Děkujeme zúčastněným stranám, organizaci Kenya Wildlife Service, rezervaci Ol Pejeta, Leibnizovu Institutu pro výzkum divokých a zoo zvířat v Berlíně (IZW Berlín), společnosti Avantea a Safari Parku Dvůr Králové za vynaložení veškerého úsilí k zajištění toho, aby kriticky ohrožené druhy z naší planety úplně nevymizely. Vyzývám vědce, aby pokračovali ve zdokonalování technologií a inovací a zajistili, aby nejen tento dotčený druh, ale ani jiné druhy, které čelí podobným hrozbám, nevyhynuly. Skutečnost, že Keňa je středem tohoto vědeckého průlomu, mě činí velmi hrdým. Je úžasné vidět, že pomocí vědy budeme schopni zvrátit tragickou ztrátu tohoto poddruhu,“ uvedl Najib Balala, keňský ministr pro turistiku a ochranu divoké přírody.

Současně s produkcí embryí probíhají přípravy na další kroky mise na záchranu nosorožce bílého severního. V plánu je vybrat skupinu nosorožců bílých jižních v rezervaci Ol Pejeta, z nichž by některá samice mohla sloužit jako náhradní matka pro embrya nosorožce bílého severního. K dosažení nejlepších možných výsledků při práci s embryi nosorožců bílých severních by měly přispět zkušenosti evropského týmu s podobnými postupy přenosu embryí u nosorožců bílých jižních, které byly provedeny v rámci snah o umělou reprodukci samic v evropských zoologických zahradách. Navzdory skutečnosti, že je stále zapotřebí dalšího výzkumu, tým očekává, že první pokus o tento zásadní, nikdy předtím podniknutý krok, může být proveden v roce 2020.

V prosinci 2019 tým také přepravil z Keni do Německa sperma Súdána, posledního severního bílého nosorožce, který uhynul v březnu 2018. Záměrem vědců je, aby sperma bylo v budoucnu použito k vytvoření dalších embryí. Protože však bylo odebráno v roce 2014, kdy bylo Súdánovi už víc než 40 let, je nutné jej nejprve otestovat a zjistit, zda je pro tyto účely použitelné.

Odběr vajíček, tvorba embryí a příprava na jejich přenos jsou společným úsilím Safari Parku Dvůr Králové, Leibnizova institutu pro výzkum divokých a zoo zvířat v Berlíně (IZW Berlín), společnosti Avantea, rezervace Ol Pejeta a vládní organizace Kenya Wildlife Service (KWS). Celý výzkum a s ním spojené zákroky jsou součástí výzkumného projektu s názvem “BioRescue”, jehož cílem je významně pokročit ve vývoji asistovaných metod reprodukce a výzkumu kmenových buněk za účelem záchrany nosorožců bílých severních. V projektu je rovněž zahrnuto všeobecné etické zhodnocení dopadů celého programu na nosorožce, které provádí Univerzita v Padově. Konsorcium podílející se na projektu BioRescue je složeno z odborníků mezinárodně uznávaných institucí Německa, Itálie, České republiky, Keni, Japonska a USA a je zčásti financováno německým Federálním ministerstvem vědy a výzkumu. V České republice projekt finančně podporuje Nadace ČEZ.

zdroj: https://safaripark.cz/cz/konto-wildlife-a-ochranarske-projekty/zachrana-nosorozcu-severnich-bilych/nove-vytvorene-embryo-posililo-nadeji-na-preziti-nosorozcu-bilych-severnich