Výstava Rudolf II. Umění pro císaře bude od konce května do začátku listopadu zdobit Galerijní sál Muzea východních Čech v Hradci Králové a nabídne návštěvníkům mistrovské práce dvorních umělců císaře Rudolfa II.

Jedná se o soubor běžně nepřístupných výtvarných děl Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha Heintze st., Roelanta Saveryho, Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha, Adriaena de Vries a Aegidia Sadelera. Dále bude představen soubor grafických listů a kreseb, erbovní privilegia, mapy a další předměty související s rudolfínskou dobou včetně několika dosud anonymních rudolfínských děl. Zvláštním bonusem v rámci výstavy bude zápůjčka významného portrétu Rudolfa II. od Lucase van Valckenborch z doby před rokem 1585 zakoupeného v roce 2012 do knížecích lichtenštejnských sbírek ve Vídni/Vaduzu. Laskavostí majitelů a vedení sbírek bude tato jediná zahraniční zápůjčka k vidění právě v královském věnném městě Hradci Králové.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Hradec Králové – Zpravodajství.

Mnohá ze zmíněných děl doposud nebyla vystavena a očím veřejnosti tak budou představena poprvé, říká autorka výstavy, historička a odbornice na rudolfínské umění PhDr. Eliška Fučíková: Až do nedávné doby jsme se smutkem sledovali, jak se na světových aukcích prodávají umělecká díla, která byla kdysi součástí rudolfínských sbírek a české veřejné kulturní instituce nemají prostředky na jejich získání. V posledních deseti letech se začala situace měnit. Našli se osvícení soukromí sběratelé, kteří se zasloužili o to, že se už některá díla mohla z ciziny vrátit do země původu“, raduje se Eliška Fučíková a dodává, že i na tento fenomén chce výstava poukázat: Chceme představit veřejnosti tuto soukromou sběratelskou aktivitu jako činnost, která sice uspokojuje osobní zálibu, ale jsou-li díla dostupná publiku, pak je také podstatným obohacením našeho kulturního dědictví. Výstava by tak mohla být inspirací pro další sběratele, aby umožnili veřejným institucím prezentovat své sbírky. Pro návštěvníky muzeí a galerií by to znamenalo, že by se alespoň na omezenou dobu potěšili významnými uměleckými díly, která jsou jinak skryta jejich očím.“

Podle kurátora výstavy a vedoucího návštěvnického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové Mgr. Stanislava Hrbatého se i v historii česká veřejnost s rudolfínským uměním setkávala zřídka: V 90. letech minulého století bylo komplexněji představeno jen na velké výstavě v Praze. Námi připravovaná výstava rozšiřuje badatelské poznatky z posledních let a dosud málo viděný fond rudolfínského umění představí v širších souvislostech evropského kontextu.“

Součástí výstavy bude taktéž malý kabinet kuriozit v podobě časté na patrimoniálních (vrchnostenských) sídlech právě v rudolfinské době. K vidění v něm budou například lebky exotických zvířat, pravěké fosilie, schránky velkých mořských mlžů, reprodukce nejcennějších obrazů z rudolfínských sbírek a kopie části Mattiolioho herbáře. K dispozici bude také alchymistická dílna. Vznikne tak tematický přesah výstavy pro její snadnější uchopení z didaktického hlediska muzejní pedagogiky.

                Výstava se koná pod Záštitou ministra kultury ČR. Mediálním partnerem výstavy je Český rozhlas Hradec Králové.