Náchod – Od úterý 13. 12. 2022 je po několikaměsíční rekonstrukci plně v provozu opravená komunikace v ulici Řezníčkova.  Stavební úpravy byly zahájeny 6. 5. 2022 odfrézováním stávajícího asfaltového povrchu. Celková oprava byla spojena s opravou zařízení společnosti innogy, proto mohly být opravy části vlastní komunikace zahájeny až po provedení opravy parovodu.

Potrubí náchodské teplárny je uložené v celé délce komunikace Řezníčkovy ulice a práce na jeho opravě probíhaly až do konce července. Až poté mohly být zahájeny vlastní práce na komunikaci a vybudování nových parkovacích míst.

ulice v době rekonstrukce

V průběhu stavby byla objevena původní dešťová stoka, která zajišťovala odvodnění poměrně velkého území. Tento nepředvídatelný problém musel být vyřešen vyprojektováním a realizací nové dešťové kanalizace. Přes všechny tyto komplikace byla oprava místní komunikace v tomto týdnu zdárně dokončena. Park u ulice Českých bratří bude dokončen, jakmile to klimatické podmínky dovolí.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

V ulici Řezníčkova jsou tak nové chodníky ze zámkové dlažby, byla provedena nová konstrukce vozovky s asfaltovým povrchem, vzniklo 22 parkovacích míst, z toho 7 nových a 3 pro imobilní občany. V napojení na ulici Komenského byl vybudován přechod pro chodce s ostrůvkem pro zvýšení bezpečnosti chodců. V celé ulici je také nové LED veřejné osvětlení.

ulice v době rekonstrukce

Do původního stavu před rekonstrukcí se tak vrátil i provoz autobusových linek, které projížděly po objízdné trase v ul.  Za Sodovkárnou. Zhotovitelem stavby za celkem 8.019.829,40 Kč je společnost Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí. Projektant a autorský dozor – Miloslav Kučera – PRODIS , Hradec Králové. TDS – dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Hradec Králové.