19. 5. 2024
Serious Businessman Taking Notes In Documents During Coffee 3931466

Rada kraje jmenovala ředitele středních a speciálních škol i pedagogické poradny

Rada Královéhradeckého kraje jmenuje na základě výsledků konkurzních řízení 12 ředitelů  středních a speciálních škol zřizovaných krajem a rovněž ředitelku Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra Královéhradeckého kraje.

Rada kraje postupovala stejně jako ve dvou předešlých letech a vyhlásila konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů/ředitelek, kterým končí šestileté funkční období. Zároveň vyhlásila konkurzy na dvě školy, kde se současní ředitelé vzdali těchto vedoucích pracovních míst. Celkem tedy proběhlo 13 konkurzů. Ukončili jsme tak vlnu plošných konkurzů na ředitele škol a školských zařízení. Od loňského roku nově probíhá průběžné hodnocení ředitelů a předpokládám, že rada kraje bude mít v budoucnu dostatek podkladů k rozhodnutí na všech školách konkurzy plošně nevyhlašovat. V případě Střední školy řemeslné  v Jaroměři konkurzní komise nedoporučila na pozici ředitele školy žádného z uchazečů. Na nejbližším zasedání rada vyhlásí nový konkurz na ředitele této školy,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství a dodává, že všem vybraným ředitelům přeje v jejich budoucí práci hodně úspěchů. Velké poděkování patří ředitelkám a ředitelům, kteří ve své funkci již nepokračují, za jejich práci pro svoji školu, které věnovali kus svého života.

Na doporučení konkurzní komise Rada Královéhradeckého kraje jmenuje ředitele do následujících škol zřizovaných krajem:

s účinností od 1. července 2020:

  • Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 – Andrea Stonjeková

s účinností od 1. srpna 2020:    

  • Základní škola a Praktická škola, Jičín – Mgr. Petr Novotný
  • kladní škola a Praktická škola, Broumov – Mgr. Petra Pancnerová 
  • Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné – Zbyněk Rek   
  • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670 – Milan Maršík   
  • Střední průmyslová škola, Střední oborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové – Mgr. Miroslav Tobyška    
  • Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje – Soňa Holá   
  • Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř – Karel Hübner    
  • Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů oboje 36 – Pavlína Školníková   

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dsc03249 Previous post Děkanem Fakulty informatiky a managementu UHK byl znovuzvolen profesor Josef Hynek
Befunky Collage Next post Rýsuje se hokejová spolupráce Hradec – Kolín! Kozlům vypomůže Jan Veselý