Předáním zrekonstruovaného objektu v areálu Na Jamách, který je součástí Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Rychnov nad Kněžnou, dokončil Královéhradecký kraj druhou etapu modernizaci školy za více jak 77 milionů korun v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny.

„Druhá etapa tohoto projektu plynule navazuje první, ve které prošel rekonstrukcí vnějších i vnitřních prostorů areál školy „U Stadionu“. Kraj investoval v první etapě do modernizace rychnovské průmyslovky 65 milionů korun,“ připomněl hejtman Jiří Štěpán první část projektu z let 2016 až 2017.

„Rekonstrukcí v areálu Na Jamách jsme vytvořili nadstandardní prostředí pro výuku. Díky tomu se žáci mohou co nejlépe připravit na svoji profesní dráhu. Rychnovská škola patří mezi nejlépe vybavené školy. Současně ji můžeme charakterizovat i jako multifunkční objekt, ve kterém v rámci formálního systému vzdělávání probíhají činnosti a mimoškolní aktivity s prvky celoživotního vzdělávání,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

„Celá rekonstrukce původního objektu administrativy a dílen stála 77,6 milionů korun a spočívala v rozsáhlých stavebních úpravách vnitřních prostorů včetně kompletních rozvodů elektroinstalace, vytápění, kanalizace, vodovodu a vzduchotechniky. Zahrnula i výměnu strojů a technologie pro výuku zejména do dílen a kovárny. Novou technologií jsme vybavili i výdejní kuchyň,“ popisuje rekonstrukci radní Václav Řehoř odpovědný za oblast investic a majetku a dodává, že investici pokryje z 90 % dotace ministerstva financí, zbývající částku doplatí kraj.

V rámci stavebních prací se opravil i jednopodlažní objekt původní vrátnice, který v současnosti škola využije jako skladový prostor a vyměnila se i část oplocení areálu. Z původní plochy uvnitř areálu vznikla zpevněná místa pro nájezdy aut do objektů včetně nových parkovacích místo pro osobní automobily a motorky. Vše doplňují nové značky a informační tabule a vyřešily se i inženýrské sítě uvnitř areálu. Dešťová kanalizace Na Jamách je z větší části nová a její součástí je retenční nádrž.

Při stavebních úpravách jsme maximálně vyšli vstříc provozním požadavkům školy a zachovali jsme účel užívání všech zrekonstruovaných prostorů v areálu Na Jamách,“ vysvětluje radní Řehoř.

Modernizací Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Rychnov nad Kněžnou v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu chce kraj zajistit vyšší kvalitu učňovského vzdělání v technických oborech a zvýšit kvalitu výuky na této škole. Kontrolu a průběh stavebních prací a administraci projektu zajistilo Oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI). Stavební práce začaly v červenci 2018 a termín ukončení a předání stavby na září 2019 firma Stylbau, s.r.o. splnila.

V roce 2016 až 2017 v první etapě tohoto projektu prošel rekonstrukcí vnějších i vnitřních prostorů areál téže školy „U Stadionu“ v celkové výši 65 milionů korun.