21. 2. 2024
Brake 1198860 640

Protest proti diskriminaci řidičů nákladních automobilů

Odborový svaz dopravy nesouhlasí s plošným zákazem jízdy v levém dálničním pruhu 

Odborový svaz dopravy zaslal otevřený dopis premiérovi a členům vlády. Vláda ČR by měla v nejbližším projednávat poslanecký návrh na změnu zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, jímž chtějí poslanci již v prvním čtení plošně zakázat řidičům nákladních vozidel používat levý dálniční pruh.

Odbory považují za nezbytné na tuto skutečnost reagovat, protože navrhovaná změna se dotýká pracovních a sociálních podmínek řidičů a měla by být především řádně projednána se sociálními partnery. Protože se tak nestalo, vyvstávají vážné obavy, že vláda nepostupuje ani v intencích sociálního dialogu, ani v kontextu aplikovatelných základních principů a cílů práva Evropské unie, jak je vtěleno v § 1 zákona č. 361/2000 Sb. 

Náhlá úprava právního předpisu bez řádného projednání se sociálními partnery a bez posouzení její souladnosti s právem EU, která radikálně a diskriminačně zhoršuje sociální podmínky řidičů kamionů, nemůže být vyvolána jednou prosincovou kalamitou na dálnici D1 a nelze ji chápat jinak než jako trest pro řidiče kamionů, kteří měli údajně tuto situaci způsobit.

Odborový svaz dopravy považuje plošný zákaz za zcela neadekvátní opatření, které by mělo být takto přijato bez příslušné odborné diskuse a bez reflektování názoru sociálních partnerů. Toto opatření je přitom sankčním postihem více než 100 tisíc řidičů, zaměstnanců a občanů tohoto státu.

„Stát nemůže trestat své občany za stav v silniční dopravě, který, jak se lze důvodně domnívat, sám přehlíží. Odborový svaz dopravy dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že nesystémovost a absence koncepce v řízení dopravní infrastruktury mají latentní podobu… Vzhledem ke stavu dopravní infrastruktury jsou kalamitní zácpy spíše běžným každodenním jevem bez toho, že by na to měli vliv řidiči kamionů,“ praví se mimo jiné v otevřeném dopisu odborového svazu, podepsaném jeho předsedou.

Prohlášení Odborového svazu dopravy – dopis předsedy

zdroj: https://www.esondy.cz/obsah/110/protest-proti-diskriminaci-ridicu-nakladnich-automobilu/23679

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Baby 256857 640 Previous post Mikrojesle se osvědčily, podpora pokračuje
The6fcfa0 152059 2990549 Next post Přestavba hradeckého muzea v kasárnách vyjde na 237 mil.Kč